שעות פעילות רמת הנדיב
רמת הנדיב - פארק הנדיב

Accessbility