032RHN_Hike0723-scaled-aspect-ratio-x

עולם החי

DSCN1515

ברמת הנדיב עולם חי עשיר ומגוון, המשקף את מיקומה של ישראל במפגש בין שלוש יבשות.

ניתן למצוא בפארק נמיות, גיריות מצויות, חזירי בר וצבאים ישראלים.

רמת הנדיב מהווה “עיר מקלט” לבעלי חיים הנמצאים בסיכון.
בפארק התבצעו ומתבצעים לאורך השנים מאמצי השבה ואישוש של מינים שונים, כמו איילי כרמל, נשרים ובזי צוקים.

בפארק הטבע חיים שישה מיני טורפים (תן מצוי, שועל מצוי, נמיה מצויה, גירית מצויה, דלק סלעים, וצבוע מפוספס).

קבוצות נוספות של בעלי חיים כוללות 27 מיני יונקים, 43 מיני עופות, 26 מיני זוחלים, 4 מיני דו-חיים, 12 מיני חלזונות, 45 מיני פרפרים ו-115 מיני עכבישים שהוגדרו עד כה, לצד עשרות מיני דבורי בר המייצגות את 6 המשפחות המוכרות בישראל.

בפארק מקננים מספר מיני דורסי יום ולילה, ביניהם נץ, חיוויאי, בז מצוי, ינשוף, שעיר ותנשמת.

רמת הנדיב מאוימת על ידי התפשטות ישובים סמוכים ותשתיות, הפוגעת בקישוריות הנופית והאקולוגית בין הפארק לשטחים הפתוחים סביבו. המרחב הרציף שבו חיות הבר נעו בחופשיות בעבר, הצטמצם למקטעים שהופכים קטנים עם הזמן ואנו חוששים שיחול ניתוק נופי ואקולוגי של הפארק מסביבותיו, אשר יפגע בחיות הבר. לחצי הפיתוח ההולכים וגוברים גורמים לקונפליקטים בין חיות בר ובני אדם, הן במפגשים ישירים במרחב העירוני ובכבישים והן דרך נזקים לחקלאות.

אנו עוקבים באופן רציף אחר אוכלוסיות של מיני מפתח ואינדיקטורים במטרה לנהל את הקונפליקט לטובת קיום משותף של אדם, חקלאות וטבע.

אולי יעניין אותך גם...

קיימות

אדם. קהילה. סביבה.

פעילות ענפה מתקיימת ברמת הנדיב סביב האדם וחיבורו לטבע ולסביבה.
הדבר בא לידי ביטוי, בין השאר, בגינון, בחינוך לקיימות של הדור הצעירו ואירועים המתחשבים בסביבה ותורמים לרווחה ובריאות הקהל.

למידע נוסף >>

לגלות את המקום

גן הדקלים

בגן הדקלים של רמת הנדיב נמצא אוסף של מכובד של מיני דקלים ודמויי דקלים. רובם המכריע הם צמחי תרבות, מתוכם רק התמר גדל בארץ.

למידע נוסף >>

איפה אוכלים

לאכול כאן

להשלמת חוויית הביקור ברמת הנדיב אתם מוזמנים ליהנות במטעים, בית קפה-מסעדה המציע שילוב מיוחד של תפריט חלבי כשר, מתחם פיקניק מוצל, או קיוסק.

למידע נוסף >>