השינוי הוא הקבוע היחיד

מסתבר שהייתה זו עונת הכחולים. בין כל גלי הפריחה שאנו רגילים לראות באביב, המרשים ביותר בפארק הטבע השנה היה הדרדר הכחול. הנסתרות דרכי הפריחה?

20190411_123343

למרות מערכות הגשם שהופיעו השנה באפריל ובמאי, הסתיימו השנה גלי הפריחה בפארק הטבע מוקדם מאשר בשנים קודמות. הראשונים שסיימו השנה את פריחתם היו האדומים, ובמקומם זכינו לתקופת שיא מרשימה בפריחת הדרדרים הכחולים. איך זה קורה? מה משפיע על הפריחה ועל עושר הצמחייה כולה בפארק הטבע?

בסקר הנערך מדי שנה כבר ארבע שנים, עוקבים ברמת הנדיב לאורך כל העונה אחר שפע הפריחה בתאריכים השונים, או במילים אחרות: מי פורח, מתי, כמה ובאיזו עוצמה. סקר זה נוסף על מחקר ארוך טווח הנערך ברמת הנדיב כבר 15 שנים ועוקב אחר ההרכב והמגוון של הצומח בפארק הטבע.

גם השנה יצאו צוותי הבוטנאים של רמת הנדיב לניטור צמחייה בשטחי הפארק. ליאת הדר ויעל נבון מצוות המחקר של רמת הנדיב מספרות שבימים אלה, עם סיום הפריחה

nature-2940984_1280 (1)
הדרדר הכחול, אשר פריחתו בשנה שעברה הייתה דלה, הציג השנה מרבדי פריחה שופעת ומרשימה

בשדה, החוקרים שוקדים על ניתוח הנתונים במאגר כולו לצד הממצאים הייחודיים לשנה זו. כבר בשלב זה הן יכולות להצביע על ממצא מעניין: דווקא השנה, שבה הגשם התפרש על פני עונה ארוכה, הסתיימו גלי הפריחה העיקריים בשלב מוקדם מאוד ביחס לשנים קודמות. בפריחת האדומים, למשל, נורית אסיה, שהפגינה פריחה מרשימה בתחילת אפריל אשתקד, סיימה השנה לפרוח כבר באמצע מרץ. המורכבים הצהובים, הידועים כמאחרי הפריחה בעונה, כמו מררית הגליל וניסנית ארץ-ישראלית – היו בשנה שעברה בשיאם בתחילת אפריל, והשנה במועד זה נמצאו פרטים בודדים בשטח. ומי המתמיד האחרון לעונה? הדרדר הכחול, אשר פריחתו בשנה שעברה הייתה דלה, הציג השנה מרבדי פריחה שופעת ומרשימה!

נוסף על כך, רעיה רודיך, בוטנאית ותיקה המשתתפת בניטור הצומח זה שנים רבות, מעדכנת כי שלושה מיני צומח נדירים הגדלים בפארק הטבע – שום הגלגל, גד השדה וארבע כנפות צהובות, הרשימו השנה בהופעתם בהשוואה לשנים קודמות. רשימת מיני הצמחים הגדלים ברמת הנדיב כוללת כ-670 מינים, המהווים כרבע ממיני הצמחים הידועים בישראל. ברשימה ניתן למצוא גם מינים המוגדרים נדירים בקנה מידה ארצי, וחלקם – כמו מרוות אייג או הדוגון הירושלמי – אף מוגדרים מינים “אדומים”

20190419_120401
שום הגלגל

הנמצאים בסכנת הכחדה עולמית. ההבדלים הניכרים בין השנים מעידים על החשיבות שיש למעקב לאורך זמן בשנים שונות ולהצלבה בין הממצאים על כמויות הגשמים, משטר הגשמים והטמפרטורות.

הצומח ברמת הנדיב הוא מעין בבואה של צומח ארץ ישראל כולה. מצד אחד, ישנו הצומח ה”טבעי” ששרד אלפי שנות התערבות של האדם ונמצא בתהליך של התאוששות והשתקמות. מצד אחר, התאוששות זו מביאה להשתלטות של העצים ושל השיחים על המרחב הפתוח ולדחיקת המינים העשבוניים (אותם צמחים עונתיים ברובם אשר יוצרים מרבדי פריחה מגוונים ותורמים למגוון מינים גבוה ביותר). לתמונה זו נוספו נטיעות, חלקן של מינים זרים וחלקן של מינים מקומיים (למשל אורן ירושלים), המתבססים במהירות בפארק הטבע. שילוב של רעיית בקר ועיזים (המהווה חלק מאמצעי הממשק בפארק הטבע לשם מניעת שריפות מקומית) הופך את התמונה למורכבת יותר. ההטרוגניות הנופית יוצרת מגוון בתי גידול ונישות שונות לצמחים ולבעלי חיים שונים וכך תומכת במגוון ביולוגי גבוה בפארק כולו. מחקרים מראים כי נוף מגוון הוא הנוף המועדף ברוב המקרים על ידי האדם. כמו כן, מערכות אקולוגיות מגוונות נחשבות כבעלות חוסן גבוה, שהוא למעשה היכולת להתמודד עם שינויים ועם הפרעות.

המערכת האקולוגית ברמת הנדיב מאוימת על ידי תהליכים כמו סגירת הנוף על ידי הצומח המעוצה, שריפות, שינויי אקלים והשפעת האדם ברמות השונות, כולל עיור מואץ. השפעה של טיפולי ממשק ושל הפרעות שונות (כמו שרפה, רעייה, כריתה) על

20190411_111321
מעקב אחר הצומח ברמת הנדיב מתבצע אחת לשנתיים בשיא עונת הצמיחה, על ידי צוות בוטנאים מיומן בסיוע סטודנטים ומתנדבים

המערכת האקולוגית, היא דוגמה לנושאים שעמם אנו מתמודדים ברמת הנדיב.

כדי להתחקות לאורך זמן אחר שינויים במערכת האקולוגית בפארק הטבע ולנהל את השטח באופן שישמר את המגוון הביולוגי המקומי בצורה הטובה ביותר, הוקמה

ברמת הנדיב בשנת 2003 תכנית ל”מחקר אקולוגי ארוך טווח”, כחלק מרשת בינלאומית של תחנות מחקר המנסות לעקוב אחר שינויים ותהליכים במערכת האקולוגית בטווחי זמן ארוכים. במסגרת זו נערך ברמת הנדיב מעקב רציף (ניטור) אחר משתנים ואורגניזמים שונים בעלי משמעות, כמו צבאים, ציפורים מקננות או מגוון ועושר הצומח העשבוני. כמו כן, נתוני אקלים נאספים מתחנה מטאורולוגית הממוקמת בפארק. כל הנתונים מרוכזים במסד נתונים באינטרנט ומשמשים נתוני בסיס לעתיד לבוא.

897_9761a

מעקב אחר הצומח ברמת הנדיב מתבצע אחת לשנתיים בשיא עונת הצמיחה, על ידי צוות בוטנאים מיומן בסיוע סטודנטים ומתנדבים. המעקב מבוצע במטרה לבחון לאורך זמן את ההשפעות של רעיית הבקר והאקלים על מגוון המינים ועושרו ועל הרכב הצומח בבתי גידול שונים בפארק – אילו מינים או קבוצות מאפיינים את הצומח בכל שנה (צמחי בצל ופקעת, דגניים, קטניות, מטפסים ועוד). ניתוח הנתונים מתמקד בשינויים בצומח במרחב הפארק, תוך השוואה בין מגוון הצומח והרכבו באותן חלקות בשנים שונות. העבודה נמשכת כשבועיים ימים, שבהם מזוהים מיני הצמחים הגדלים בחלקות השונות ומוגדרים מינים חדשים שהופיעו באותה שנה.

אחד הדברים החשובים שאותם למדנו מ-15 שנות מעקב אחר הצומח בפארק הטבע עד כה, הוא כי שמירה על המגוון הנופי באמצעים שונים כמו רעייה ודילול הצומח במגוון האמצעים, מאפשרת בטווח הארוך לשמור על נוכחותם של כל אותם המינים בפארק הטבע, גם אם חלקם “מדלגים” עונה ומופיעים רק שנה לאחר מכן.

מאחר שכבר הבנו שהשינוי הוא הקבוע היחיד בטבע, אנו כבר סקרנים לקראת ההפתעות שיופיעו בעונת הפריחה הבאה. צפו לעדכון מאותו מקום, באותו הזמן, בשנה הבאה.