DSCN0039-LO-1-aspect-ratio-x

ממשק אוכלוסיות חיות בר

בז אדום2
רמת הנדיב והבז האדום (Falco naumanni)

רמת הנדיב והבז האדום (Falco naumanni)

קליטה, שיקום ושחרור של גוזלים ופרחונים ברמת הנדיב

למידע נוסף>>
hog-3434429_640
חזירי הבר בעולם ובישראל, סקר ספרות

חזירי הבר בעולם ובישראל, סקר ספרות

סקר הספרות המקיף והנרחב כולל מידע לגבי תפוצה, תזונה, מבנה חברתי ורבייה, תחום המחיה ודפוסי התנועה במרחב של חזירי הבר; גידול באוכלוסיות חזירי הבר ובתפוצתם וקונפליקטים עם האדם; השפעות הציד על ההתנהגות של חזירי הבר; התמודדות עם חזירים בשיטות ממשקיות שיושמו ברחבי העולם ובישראל; ניטור ההשפעות של פעולות הממשק על אוכלוסיית חזירי הבר; היבטים של קבלת החלטות ...

למידע נוסף>>