128RHN_Hike0615-scaled-aspect-ratio-x

ניהול צומח

20160316_085005
רעיית עיזים ממשקית

רעיית עיזים ממשקית

נוף הצומח והמערכת האקולוגית האופיינית לאזור הים התיכון, כמו זו המצויה ברמת הנדיב, התנסו (ועדיין מתנסים) בשינויים בלתי פוסקים. על כן, ההתייחסות לצומח הטבעי ברמת הנדיב הוא נושא אשר בו קיימת התלבטות מתמדת ותהליך קבלת ההחלטות לא תמיד פשוט....

למידע נוסף>>
kalaniyot
פרות וכלניות – חיבור מוּשלם

פרות וכלניות – חיבור מוּשלם

מחקר ארוך שעשינו ברמת הנדיב העלה שפריחת הכלניות יכולה לשגשג במיוחד כשעדר בקר רועה בשטח. כן, כן, מסתבר שהיכן שהפרות רועות יותר כלניות נראות. ורגע לפני שנפרט אודות המחקר נרמוז שיש כאן עניין של תזמון ושל אור......

למידע נוסף>>
רעייה בפארק הטבע
הטיפול בצומח הטבעי

הטיפול בצומח הטבעי

נוף הצומח והמערכת האקולוגית האופיינית לאזור הים התיכון, כמו זו המצויה ברמת הנדיב, התנסו (ועדיין מתנסים) בשינויים בלתי פוסקים. על כן, ההתייחסות לצומח הטבעי ברמת הנדיב הוא נושא אשר בו קיימת התלבטות מתמדת ותהליך קבלת ההחלטות לא תמיד פשוט....

למידע נוסף>>
Marchדבורנית הדבורה רחלי שוורץ-צחור 2008 105
מינים נדירים

מינים נדירים

ד”ר רחלי שוורץ צחור
מיני צמחי בר נדירים הם מינים שאינם נפוצים, כלומר, מספר הצמחים שלהם בשטחי הבר מועט. תפוצתם הולכת ומצטמצמת ויש חשש שבעתיד אף ייכחדו.

למידע נוסף>>
IMG_0794
התבססות אורן ירושלים בחורש הטבעי ברמת הנדיב

התבססות אורן ירושלים בחורש הטבעי ברמת הנדיב

יגיל אוסם, אילה לביא ואריק רוזנפלד
התפשטות צמחים מתחום תפוצתם המוכר לעבר שטחים חדשים היא חלק בלתי נפרד מהדינאמיקה של מערכות אקולוגיות. התופעה של התפשטות עצי אורן ירושלים מחלקות נטועות והתבססותם בשטחי צומח ים תיכוני טבעי סמוכים נצפית לאחרונה באזורים רבים ומגוונים בישראל....

למידע נוסף>>
צמח הפולש קורקוסמיה (2)
מיני הצמחים הפולשים ברמת הנדיב

מיני הצמחים הפולשים ברמת הנדיב

המינים הפולשים הפכו לתופעה נפוצה במאה העשרים, בעקבות העלייה המשמעותית בניידות האוכלוסייה האנושית, וכיום הם מהווים בעיה חמורה בקנה מידה כלל-עולמי.

למידע נוסף>>