032RHN_Hike0723-aspect-ratio-x

חקלאות ברמת הנדיב

תמונה1
חיטה בטעם של פעם

חיטה בטעם של פעם

מאז המהפכה החקלאית החיטה והלחם הם מרכיבים מרכזיים בתזונתנו, אך בתקופה המודרנית הולכות ומתרבות הטענות שערכם התזונתי הידלדל ושהם אף עלולים להזיק לבריאות.

למידע נוסף>>