20190411_123343-aspect-ratio-x

מחקר ארוך טווח (LTER)

260820120268
מהו מחקר ארוך טווח? (LTER)

מהו מחקר ארוך טווח? (LTER)

רוב המחקרים האקולוגיים בעולם נערכים בהיקף מרחבי מצומצם ובמשך תקופת זמן קצרה. במשך שנים היו מחקרים ארוכי טווח קשים לביצוע ורוב תכניות המימון ניתנו למחקרים שהתמקדו בניסויים קצרי טווח. כיום ברור שנתונים שנאספים ונאגרים לטווח ארוך חיוניים להבנתנו את השינויים הסביבתיים, ויש להם השלכות חשובות לגבי שמירת טבע וממשק.
...

למידע נוסף>>
20170220_115658
ניטור פנולוגי ברמת הנדיב‑ שינויים ב”הרגלי הפריחה”?

ניטור פנולוגי ברמת הנדיב‑ שינויים ב”הרגלי הפריחה”?

רעיה רודיך
בעולם ובישראל עולה בשנים האחרונות השאלה האם שינויי אקלים והתחממות כדור הארץ משפיעים על מועדי צמיחה, פריחה והבשלת פירות בצמחים. לשינויים אלה יכולה להיות השפעה על המערכת האקולוגית כולה. ברמת הנדיב, מידי חורף, ניטור פריחה לאורך מסלול מסומן הכולל 15 נקודות דגימה, באזורי שיחייה ובחורשת ברושים שעברה דילול....

למידע נוסף>>
מצלמה רב ערוצית
השפעת שינויי האקלים על הפנולוגיה של הצומח

השפעת שינויי האקלים על הפנולוגיה של הצומח

אלכס שטיין
המונח "פנולוגיה" משמש לתיאור חזרה עונתית של תופעות במחזור החיים של צמחים, כמו נביטה, צמיחה, לבלוב, פריחה ושלכת. תופעות אלה מושפעות מהגנטיקה של מיני הצמחים השונים והן מכוונות לעונות מסוימות על-ידי תנאי סביבה כמו טמפרטורה, מים ואור. לשינויי האקלים הגלובאליים יש השפעה מכרעת ...

למידע נוסף>>
שני אלונים
ניטור ארוך טווח של אוכלוסיית האלון המצוי בתגובה לתנאי יובש

ניטור ארוך טווח של אוכלוסיית האלון המצוי בתגובה לתנאי יובש

יעל נבון, ליאת הדר, חוסיין מוקלדה, ז'וזה גרינצוויג

חורש אלון מצוי נפוץ בישראל מהרי הגליל העליון בצפון ועד הרי יהודה בדרום. ברמת הנדיב נמצא האלון המצוי בבית גידול גבולי מבחינת התשתית (קרקע-סלע), לכן עץ זה גדל רק בשטחים בהם זמינות המים גבוהה יחסית (פרבולוצקי 2001). במהלך השנים האחרונות נצפתה תופעה ברורה של התייבשות עצי אלון מצוי ברמת הנדיב....

למידע נוסף>>
chukar
ניטור ארוך טווח של צבאים וחוגלות

ניטור ארוך טווח של צבאים וחוגלות

אמיר ארנון, ביל וודלי, הילה שמון וליאת הדר
הצבי הישראלי (Gazella gazelle) וחוגלת הסלעים (Alectoris chukar) משמשים כביו- אינדיקטורים הרגישים לשינויים בהרכב סביבת הצומח השיחני (גריגה) ובתצורת הנוף בבית הגידול העיקרי שלהם, ולפיכך נבחרו מינים אלו כמיני מפתח לצורך מעקב ארוך טווח....

למידע נוסף>>
20190419_120401
ניטור ארוך טווח של צומח עשבוני

ניטור ארוך טווח של צומח עשבוני

ליאת הדר
הצומח ברמת הנדיב עשיר ביותר ומגוון במיוחד. רשימת מיני הצמחים הגדלים ברמת הנדיב כוללת כ-670 מינים, המהווים כרבע ממיני הצמחים בישראל. ברשימה ניתן למצוא גם מינים המוגדרים כנדירים בקנה מידה ארצי, וחלקם כמו מרוות אייג או הדוגון הירושלמי אף מוגדרים כמינים "אדומים" הנמצאים בסכנת הכחדה עולמית.  ...

למידע נוסף>>

אולי יעניין אותך גם...

קיימות

אדם. קהילה. סביבה.

פעילות ענפה מתקיימת ברמת הנדיב סביב האדם וחיבורו לטבע ולסביבה.
הדבר בא לידי ביטוי, בין השאר, בגינון הטיפולי– המאפשר ריפוי ויצירתיות בגינה, בדאגה לנגישות באתר שתאפשר ביקור לכולם, בחינוך לקיימות של הדור הצעיר ואפילו של אירועים המתחשבים בסביבה ותורמים לרווחה ובריאות הקהל.

למידע נוסף >>

נגישות בשטח

מסלולים מונגשים
למידע נוסף >>

לאכול כאן

לאכול כאן

להשלמת חוויית הביקור ברמת הנדיב אתם מוזמנים ליהנות במטעים, בית קפה-מסעדה המציע שילוב מיוחד של תפריט חלבי כשר, מתחם פיקניק מוצל, או קיוסק.

למידע נוסף >>