AL17_02_07_9616-aspect-ratio-x

השותפות לקיימות אזורית

באביב 2015 הקמנו את השותפות לקיימות אזורית. מטרת היוזמה הייתה ליצור הווה ועתיד טובים יותר לתושבי האזור ושמירה על מרקמו הייחודי של המרחב, מתוך הבנה שאיכות החיים ורווחתם קשורים בקשר הדוק במצבה של הסביבה בה אנו חיים. יצאנו לדרך עם הרבה תקוות וגם חששות, ורצון ליצור מציאות חיים טובה יותר באזור. לייצר רווחה, בריאות טובה, עסקים מקומיים משגשגים, קהילות מגובשות, עזרה הדדית, חקלאות, סביבה ותכנון פיתוח מאוזן, כדי לשמור על המרקם הטבעי של המרחב והשתלבות בו לדורות.

תגיות: קיימות