AL17_02_07_9616-aspect-ratio-x

השותפות לקיימות אזורית

באביב 2015 הקמנו את השותפות לקיימות אזורית. מטרת היוזמה הייתה ליצור הווה ועתיד טובים יותר לתושבי האזור ולשמור על מרקמו הייחודי הטבעי של המרחב ולהשתלב בו לדורות, מתוך הבנה שאיכות החיים ורווחתם קשורות קשר הדוק במצבה של הסביבה שבה אנו חיים. יצאנו לדרך עם הרבה תקוות וגם חששות ועם רצון ליצור מציאות חיים טובה יותר באזור – רווחה, בריאות טובה, עסקים מקומיים משגשגים, קהילות מגובשות, עזרה הדדית, חקלאות, סביבה ותכנון פיתוח מאוזן.

תגיות: קיימות