caterpillar-2604350_1280-aspect-ratio-x

התכנית הלאומית לניטור פרפרים בישראל והקשר בינה לבין לרמת הנדיב

תכנית “ניטור הפרפרים הלאומי בישראל” הושקה בשנת 2009 ביוזמת אגודת חובבי הפרפרים, במטרה לבנות מאגר מדעי אשר יאסוף ויתעד נתונים ומידע אודות מצב הפרפרים בישראל.

פרפר בגינה
צילום: אפרת סטרטינר

“ניטור הפרפרים הלאומי בישראל” מהווה פרויקט “מדע אזרחי” המושתת על מערך של מתנדבים מכל הארץ. המידע נאסף מידיי שבועיים, ע”י המתנדבים, במהלך ניטור שיטתי של מסלוליי הפרפרים. לאחר מכן הוא מועבר לאתר האינטרנט של התוכנית ומהווה עבור המדענים את הבסיס למחקר, לכתיבת מאמרים ולכתיבת מסמכים עבור מקבלי ההחלטות לגבי מצב הטבע בישראל.

למה דווקא ניטור פרפרים? ולשם מה לנטר פרפרים?

הפרפרים הוכרו כסמן ביולוגי (ביו-אינדיקאטור) מן היעילים והמהירים ביותר לזיהוי שינויים החלים במערכת האקולוגית, עקב רגישותם המיוחדת לשינויים סביבתיים. בעולם הולך ומתרחב ניטור פרפרים תוך שיתוף הציבור בפרויקטים של מדע אזרחי. הפרפרים נבחרו לניטור ברחבי העולם לא רק בשל יופיים, אלא במיוחד בשל היותם קלים לצפייה, לזיהוי ולניטור. יתרונות אלו מאפשרים ספירה קלה וצבירה מהירה של נתונים להפקת ידע על מצבם ומצב הטבע. למשל, השוואת מצב הפרפרים בשמורות טבע לעומת אזורים בלתי מוגנים, השוואה של מצב הפרפרים בערים לעומת המצב בשטחים פתוחים, בשדות חקלאיים ועוד.

IMG_3468

ישנם מספר מדדים עיקריים המושגים מן הניטור השיטתי הכוללים: זיהוי שינויים בזמני ההופעה וההיעלמות של פרפרים ממינים שונים, זיהוי תנודות ושינויים בגודל האוכלוסייה, שינויים בהרכב המינים ועוד. השינויים במדדים אלה יכולים להתריע על השפעות סביבתיות שונות כגון זיהום קרקע, מים ואויר, אובדן שטחים פתוחים או פגיעה בערך האקולוגי של מרחבים עירוניים ציבוריים.

מה הקשר של רמת הנדיב לניטור הפרפרים הלאומי בישראל?

ברמת הנדיב נערך מחקר ראשוני ממושך ע”י ד”ר רחלי שוורץ-צחור אודות “חברת הפרפרים כביו-אידקטור להשפעות אדם”. בעקבות המחקר הציעה רחלי לחברי אגודת חובבי הפרפרים בכנס אגודת חובבי הפרפרים בשנת 2009 להקים ניטור פרפרים לאומי בישראל. ולשם כך להשתמש לניטור “בשיטת פולארד” המקובלת בעולם, בה השתמשה אף היא לאיסוף הנתונים בדוקטורט שלה. שמונה משתתפים התנדבו להתחיל בניטור הפרפרים בישראל והתכנית יצאה לפועל עוד בשנת 2009 לאחר כתיבת “הפרוטוקול לניטור פרפרים לאומי בישראל” והדפסת חמישים עותקים

שלו ע”י רמת הנדיב.

כיום מונה התכנית “לניטור פרפרים לאומי בישראל” כ-180 מתנדבים ברחבי הארץ מדן ועד אילת. כ-140 מתוכם פעילים ב-9 קהילות לניטור פרפרים ובהן גם קהילת רמת הנדיב. ובתוך כך נמשכת הקמת קהילות חדשות, בימים אלו ממש מוקמות עוד שלוש קהילות חדשות אשר יוספי כ- 75 מנטרים חדשים שירתמו אף הם לעשייה הנהדרת של מדע אזרחי לניטור פרפרים בישראל.

 

אולי יעניין אותך גם...

קיימות

הקמת השותפות לקיימות אזורית

בשנת 2015 ייסדה רמת הנדיב את “השותפות לקיימות אזורית” במטרה לשלב כוחות למען שיפור איכות החיים באזור. חמש רשויות שכנות, חברו אל רמת הנדיב כדי להתמודד יחד עם אתגרי השמירה על מרקמו הייחודי של המרחב הסובב את בקעת הנדיב ואת נחל תנינים.

למידע נוסף >>

לגלות את המקום

גן הוורדים

אם תצעדו בשביל הפונה לחלקו הצפון מזרחי של הגן, הצופה לכיוון זכרון יעקב, יקדם את פניכם גן וורדים פורח שופע ניחוחות וצבעים.
גן זה מעוצב בסגנון צרפתי: זנים שונים של וורדים, שתולים בצורה סימטרית,

למידע נוסף >>

איפה אוכלים

לאכול כאן

להשלמת חוויית הביקור ברמת הנדיב אתם מוזמנים ליהנות במטעים, בית קפה-מסעדה המציע שילוב מיוחד של תפריט חלבי כשר, מתחם פיקניק מוצל, או קיוסק.

למידע נוסף >>