48Yadid_Levy_Nadiv_May18_0014-aspect-ratio-x

בנייה ירוקה ותשתיות

רמת הנדיב שמה לנגד עיניה את המטרה לצמצם את השפעתה השלילית על הסביבה ולהקטין את טביעת כף הרגל האקולוגית שלה. לכן, אנו מקפידים על עקרונות של בנייה ירוקה, חוסכים במים ובאנרגיה
במגוון דרכים יצירתיות, עוברים בהדרגה להדברה ביולוגית של מזיקים ומייצרים קומפוסט משובח מפסולת גננית.

ResizerImage715X953
מרכז מבקרים

מרכז מבקרים

מרכז המבקרים של רמת הנדיב נמצא בין הפארק לגני הזיכרון. הוא נחנך בשנת 2008 וזכה להיות המבנה הראשון בישראל שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי כ"מבנה ירוק". המבנה מציע לציבור המבקרים חנות מידע, כיתות לימוד, אולם הרצאות, אודיטוריום שבו מוצג סרט על רוטשילד ועל פועלו, קיוסק, מסעדה ושירותים....

למידע נוסף>>
IMG_1722
תכנון נופי של מרכז המבקרים וסביבתו

תכנון נופי של מרכז המבקרים וסביבתו

במרכז המבקרים מיושמים עקרונות הבנייה הירוקה

למידע נוסף>>
1307060033
טיהור שפכים

טיהור שפכים

טיהור השפכים ברמת הנדיב נעשה במערכת טיהור עצמאית שאינה מחוברת כלפי חוץ.

למידע נוסף>>
YH3A9573
חשמל

חשמל

הקיימּות בנושא החשמל ברמת הנדיב מתבססת על חיסכון ועל אנרגיה סולרית. לשני עקרונות אלו חשיבות בצמצום טביעת הרגל הפחמנית שלנו, שכן החשמל שאנו צורכים מיוצר בתחנת כוח פחמית המשפיעה לרעה על זיהום האוויר.
...

למידע נוסף>>
04-11-20120742
מערכת הקירור הגיאותרמית ברמת הנדיב

מערכת הקירור הגיאותרמית ברמת הנדיב

במבנה של מרכז המבקרים אפשר להבחין במגוון אפשרויות לחיסכון באנרגיה תוך מזעור ההשפעה על הסביבה. המערכת הגיאותרמית המותקנת במבנה היא ניסיון ראשון בארץ לאמץ את השיטה לקירור החללים הפנימיים. מערכת הקירור הגיאותרמי הראשונה הוקמה בשנת 1912, והחלה לתפוס תאוצה ברחבי העולם רק בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20. כיום מאמצים אותה במיזמים ציבוריים גדולים ובבתים פרטי...

למידע נוסף>>
YH3A9573
מייצרים אנרגיה נקייה על הגג

מייצרים אנרגיה נקייה על הגג

אנרגיה הסולארית המגיעה מהשמש נחשבת כמקור נקי לאנרגיה חלופית ומתחדשת.

למידע נוסף>>
ניהול פסולת
ניהול פסולת

ניהול פסולת

פסולת היא תוצר לוואי של התנהלות שוטפת של בני האדם בכל מקום ואתר. הפסולת ברמת הנדיב מגוונת וכוללת פסולת גננית, פסולת בנייה, שאריות פסולת של מבקרים ועובדים וכן שפכים. בהתאם גם הטיפול בפסולת מגוון וכולל היבטים של מִחזור וקיימּות....

למידע נוסף>>
טרקטור עם פסולת בגנים
פסולת גננית

פסולת גננית

הפסולת הגננית של רמת הנדיב נאספת הן בגנים והן בפארק הטבע ומשונעת אל אתר קומפוסט שהקמנו במקום.

למידע נוסף>>
3004080069
פסולת בניין

פסולת בניין

רמת הנדיב היא מקום מתפתח ונערכות בה תדיר פעולות בנייה, הכנת תשתיות וסלילה. הפסולת המצטברת מפעולות אלו מופרדת לשימוש חוזר

למידע נוסף>>