20180313_085909-2-scaled-aspect-ratio-x
1744
מאיר אמשל, מייסד שושלת רוטשילד (1743–1812)

מאיר אמשל, מייסד שושלת רוטשילד (1743–1812)

מאיר אמשל, מייסד שושלת רוטשילד
משפחת רוטשילד ידועה בתרומתה החשובה להיסטוריה הכלכלית, הפוליטית והחברתית של מדינות רבות ברחבי העולם. בישראל נקשר השם רוטשילד לנדיב הידוע,

למידע נוסף>>
הברון ג'מס ואשתו
ג’יימס ארמנד דה רוטשילד (1878‑1957)

ג’יימס ארמנד דה רוטשילד (1878‑1957)

ג'יימס ארמנד דה רוטשילד, בנו הבכור של הברון אדמונד דה רוטשילד, היה ממשיכו העיקרי של אביו. בצעירותו נמשך לתחומים לא-מסורתיים: הוא העדיף מירוצי סוסים על פני בנקאות והפליג לאוסטרליה הרחוקה, שם חי כפועל פשוט, הרחק מטווח מיגונה של משפחת רוטשילד הידועה. עם חזרתו לצרפת, ג'יימס הצטרף לעסקי הבנקאות של משפחתו......

למידע נוסף>>
Dorothy de R_crctd
דורותי דה רוטשילד (1895‑1988)

דורותי דה רוטשילד (1895‑1988)

דורותי דה רוטשילד לבית פינטו (1895-1988), נולדה לתוך משפחה יהודית אנגלית ידועה. צעירה מבעלה ב-17 שנה, היא הקרינה חן אישי, תבונה ונחישות והיא היתה מאד מעורבת בעשייתו של ג'יימס.

למידע נוסף>>
Lord R by Hugh Palmer 300408
הלורד נתנאל צ’ארלס ג’ייקוב רוטשילד

הלורד נתנאל צ’ארלס ג’ייקוב רוטשילד

הלורד נתנאל צ'ארלס ג'ייקוב רוטשילד נולד בשנת 1936 ושייך לזרוע האנגלית של משפחת רוטשילד.
לורד רוטשילד השלישי,יועד על ידי בת דודתו דורותי דה רוטשילד לרשת את אחוזת וואדסדון שבאנגליה ואת תפקיד יושב הראש של יד הנדיב – קרן רוטשילד...

למידע נוסף>>
Baron (52)
בלפור בגנים – תערוכה

בלפור בגנים – תערוכה

בשנת 2017 מלאו מאה שנים להצהרת בלפור וברמת הנדיב ציינו את האירוע בתערוכה ייחודית שמוצגת בכניסה לגנים. התערוכה מציגה בתמונות, באיורים ובמלל את הדמויות הבולטות שעמדו מאחורי המאמצים המדיניים לקידום ההצהרה.
הקהל מוזמן לבקר בגנים ולספוג מעט מהרגעים ההיסטוריים של ראשית הציונות...

למידע נוסף>>