מיזמים-קהילתיים-aspect-ratio-x

מיזמים בקהילה

רמת הנדיב רואה חשיבות רבה בקשר עם הקהילה הקרובה. התפיסה היא שככל שהקהילה תהיה שותפה, פעילה ויוזמת, כך ייטב. בשנים 2015-2019 פעלה רמת הנדיב במסגרת “השותפות לקימות אזורית” ותמכה בכשלושים ושניים מיזמים קהילתיים, חלקם, שמופיעים כאן, פועלים עד היום. סרטון המיזמים נותן מעט מהרוח של אותם הימים.