089RHN_Hike1648-aspect-ratio-x

סקרי דו חיים וחסרי חוליות במקווי מים מתוקים ברמת הנדיב

שביל המעיין - בריכה 2

סקר חורף 2011-2012 , הילה שמון

במרץ 2012 נערך סקר לדו חיים וחסרי חוליות במקווי מים ברמת הנדיב. בכל אתר בו נמצאו מים, נדגמו המים באופן אקראי באמצעות רשת פלנקטון. הדיגום כלל מספר נקודות בגוף המים וסמוך לקרקעית. בע”ח הועברו לקערת מים וזוהו בשטח. לאחר הזיהוי הוחזרו למי הבריכה.
ממצאים:
1. הסקר היה חד יומי ובוצע ב 15- אתרים הכוללים ארבע מקווי מים קבועים ו 11- מקווי מים עונתיים (מחצבות עתיקות ובריכות חפורות). כל מקווי המים העונתיים בתוך שטח הפארק לא הכילו מים בזמן הסקר.
2. המשקעים בחורף 2011/12 היו קרובים לממוצע הרב שנתי ולכן נראה כי אי התמלאות מקווי המים העונתיים קשורה למבנה הפיזיולוגי ואגני הניקוז.
3. נמצאו ראשנים של שלושה מיני דו חיים חסרי זנב. רוב הראשנים שנצפו היו של קרפדה ירוקה ואילנית מצויה. נמצאו ראשנים בודדים של צפרדע נחלים. נשמעו קולות חיזור רבים של צפרדע נחלים.

4. עושר חסרי החוליות כלל שני מיני סרטנים ירודים (צדפונית חומה וירוקה) ו 9- מיני חרקים. הצדפוניות נצפו בבריכות החפורות בעין צור ובמחצבה עתיקה (מס’ 7) (המחצבה הייתה יבשה).
5. במקווי המים בעין צור ישנם דגי גמבוזיות הניזונים מחסרי חוליות וראשני דו-חיים. מומלץ לדלל את אוכלוסיית דגי הגמבוזיות.
6. במחצבה הנטושה הנמצאת בין פארק רמת נדיב ובנימינה ישנה בריכת חורף גדולה. בריכה זו הכילה עושר מינים גבוה מזה שבמקווי המים בתוך הפארק.

דו חיים

סקר חורף 2006-2007, אלדד אלרון

בחורף 2006/07 בוצע בפארק-טבע רמת הנדיב סקר אכלוס דו-חיים וחסרי חוליות אקווטים במקווי מים קבועים ועונתיים בשטח האתר. המסמך מציג בקצרה רקע כללי על מקווי מים עונתיים במישור החוף ומצב אוכלוסיות הדו-חיים, מפרט את ממצאי הסקר בגופי המים שנדגמו ומלווה אותם בהמלצות לביצוע.
ממצאים:
  1. נראה שמיעוט המשקעים בחורף 2006/07 מנע את קיום השלב הלח במקווי מים עונתיים. לפיכך, מרבית המטרות שתוכננו לעונה זו נותרו ללא מענה, והסקר התמקד בגופי המים הקבועים בלבד שממוקמים בקרבת עין צור.
  2. אי התמלאות מקווי המים העונתיים יכול להצביע על בעיה בתפקוד בתי גידול אלו ברמת הנדיב בעונות מעוטות גשמים. מומלץ לבחון האם הגורם לאי התמלאות מקווי המים העונתיים, כפי שארע בחורף 2006/07, הוא אכן מיעוט המשקעים או שהמבנה הפזיוגרפי של מקווי המים הפוטנציאלים ואגני הניקוז שלהם מקשים על קיומו של שלב לח גם בחורפים גשומים יותר.
  3. נמצאו שלושה מינים של דו-חיים חסרי זנב – קרפדה ירוקה ואילנית מצויה (ראשנים) וצפרדע נחלים (פרטים בוגרים). שפיעות הראשנים הייתה נמוכה
  1. יחסית, בעיקר של האילנית המצויה.
  2. עושר מיני חסרי החוליות האקווטים היה נמוך. סך הכול נצפו שבעה מינים, מהם שישה מינים של חרקים ומין נוסף של סרטן ירוד (צידפונית).
  3. נראה שהסיבה המרכזית לשפיעות הנמוכה של ראשני הדו-חיים ושל מיני חסרי חוליות היא נוכחותם דגי הגמבוזיה. מומלץ לשקול הוצאה של הדגים ממערכת המים בעין צור. לרוב כאשר מקווה מים מתפקד באופן תקין מבחינה אקולוגית, זחלי היתושים העוקצים נטרפים על ידי אויביהם הטבעיים ואין צורך להשתמש במדביר ביולוגי שאינו טבעי למערכת.

אולי יעניין אותך גם...

קיימות

גינון בר קיימא ברמת הנדיב

גינון בר-קיימא מוגדר כגינון המתחשב בצורכי הדור הנוכחי בלי לפגוע בצורכי הדורות הבאים. הוא כולל תכנון גן המתחשב ברכיבים הקיימים באתר

למידע נוסף >>

לגלות את המקום

שביל ישראל

חלק מקטע מספר 15 בשביל ישראל, מהר חורשן לג’סר א-זרקא, עובר בשטח רמת הנדיב. אורך הקטע בתחומי רמת הנדיב הינו 3.5 ק”מ .

למידע נוסף >>

איפה אוכלים

לאכול כאן

להשלמת חוויית הביקור ברמת הנדיב אתם מוזמנים ליהנות במטעים, בית קפה-מסעדה המציע שילוב מיוחד של תפריט חלבי כשר, מתחם פיקניק מוצל, או קיוסק.

למידע נוסף >>