P5280597-scaled-aspect-ratio-x

התנהגות מבקרים ברמת הנדיב

יאיר גרינברגר ופרופ’ נועם שובל

מחקר ייחודי נערך בגני רמת הנדיב ובפארק הטבע, תוך שיתוף פעולה בין תחומי המחקר, הקהל ופארק הטבע רמת הנדיב, והמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית בהר הצופים.

מחקר מבקרים לאתר החדש

רקע כללי:
המטרות העיקריות של מחקר זה היו לבחון, לזהות ולאפיין את דפוסי הפעילות של המבקרים ברמת הנדיב ואת התפיסות וההעדפות שלהם לגבי מרכיבי הנוף, על פי מאפיינים אישיים, מרחביים ועתיים.
בין השאר, רצינו לדעת מי מגיע לרמת הנדיב, לכמה זמן ולאיזו מטרה; מהיכן נכנסים המבקרים ואיך הם משתמשים במרחב; מה אהבו ומה חסר להם; האם הביקור תורם למודעות לערכי רמת הנדיב- קיימות, שמירת טבע, איכות סביבה ומורשת הברון ועוד.

דגימת דפוסי הביקור של המשתתפים נעשתה באמצעות נווטני  GPS loggers) GPS) שחולקו למשתתפים עם תחילת ביקורם וכן ע”י איסוף מידע על המבקרים באמצעות שאלונים.
שיטת דגימה נוספת שהייתה בשימוש בכמה ימי דגימה הייתה באמצעות ה- SensoMeter, כלי מחקר המאפשר ע”י יישומון (אפליקציה) ייעודי לטלפון החכם, להציג למשתתפים שאלונים מבוססי-מיקום תוך כדי הביקור וכך לאפיין תחושות רגעיות.
הדגימה בוצעה בשלוש נקודות הגישה המרכזיות לפארק הטבע – רחוב השיטה בזיכרון יעקב, מאחורי בי”ס אורט בנימינה והכניסה הראשית לרמת הנדיב.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

במחקר השתתפו 407 מבקרים, כאשר רובם נדגמו בכניסה הראשית ומיעוטם בכניסות המשניות לפארק. עבור 343 משתתפים התקבל מידע שאלוני ומרחבי ברמה מספקת לשם ניתוח הנתונים.
המשתתף הממוצע היה משכיל ובעל הכנסה גבוהה מהממוצע, בעל הכרות קודמת כלשהי עם המקום ומטרת ביקורו הייתה טיול רגלי.
עוד נמצא, למשל, כי רמת שביעות הרצון הכללית ורמת שביעות הרצון מהמתקנים ורמת השירות הנן גבוהות מאוד.
המבקרים מציינים את האפקט התחושתי כתורם במיוחד לחוויית הביקור, אך גם את רמת השירות ואפשר לראות גם עדויות לקשר בין השניים.
ניתן לקשור בין רמת שביעות הרצון לדפוסי ביקור, כאשר המבקרים המרוצים ביותר נוטים לביקורים ארוכים יותר אשר מתפרסים בחלקים גדולים יותר של פארק הטבע, תוך התמקדות בגני הזיכרון ומערב הפארק.

מתוך בסיס הידע שנוצר, ניתן להעלות תובנות ניהוליות ומסקנות אופרטיביות – לטובת שיפור השירות למבקר, הכוונת הממשק והתכנון והעצמת חווית הביקור.

עוצמת הפעילות בפארק הטבע רמת הנדיב לפי נקודות גישה (מימין לשמאל)- כניסה ראשית, רחוב השיטה, אורט בנימינה. צבע מציין את אחוז המשתתפים שביקרו בתא, מתוך כלל המשתתפים בקטגוריה זו. גובה מציין משך שהייה בממוצע למשתתף בשניות.

עוצמת הפעילות בגני הזיכרון. צבע מציין את אחוז המשתתפים שביקרו בתא, גובה מציין משך שהייה בממוצע למשתתף בשניות.

אולי יעניין אותך גם...

קיימות

גן טביעת הרגל

המונח טביעת כף הרגל האקולוגית קורם עור וגידים בחלק המערבי של מרכז המבקרים. תא גינון גדול בצורה של כף רגל מונח במרכז המתחם, העקב פונה לצפון, הבוהן וארבע אצבעות, כיחידה אחת – לדרום.

למידע נוסף >>

לגלות את המקום

טיול בגנים

גני הזיכרון המרהיבים והמטופחים משתרעים על פני 70 דונם. במרכזם נמצאת מערת הקבר של הברון רוטשילד ושל אשתו עדה (אדלאייד), וסביבה שתולים גן הוורדים, גן האיריסים, גן הדקלים, גן הריחות וגן המפלים. לכל אחד מהגנים הללו יופי ייחודי המזמין את המבקר לחוויה של שלווה ופליאה.

למידע נוסף >>

איפה אוכלים

לאכול כאן

להשלמת חוויית הביקור ברמת הנדיב אתם מוזמנים ליהנות במטעים, בית קפה-מסעדה המציע שילוב מיוחד של תפריט חלבי כשר, מתחם פיקניק מוצל, או קיוסק.

למידע נוסף >>