wild-boar-3415181_1280-aspect-ratio-x

השפעת צייד על המבנה החברתי והתנהגות חזירי הבר בשטחי חקלאות ושמורות הטבע בישראל

אחיעד דוידסון, אורי שיינס דן מלקינסון

בשנים האחרונות, בישראל ובמקומות רבים בעולם, הרחיבו חזירי הבר (Sus scrofa) את תפוצתם הגיאוגרפית לאזורים חדשים וצפיפות האוכלוסייה שלהם גדלה, במיוחד בקרבת אזורים חקלאיים ועירוניים. גידול אוכלוסיית חזירי הבר ופלישתם לאזורים חדשים גורמים לעליה בקונפליקטים בין חזירי הבר לאדם. ציד הוא שיטת הממשק הוותיקה והנפוצה ביותר שבה משתמשים בניסיון לבקר את אוכלוסיות חזירי הבר ברחבי העולם וישראל. מחקרים שנערכו לאחרונה מצאו כי באזורים בהם היה לחץ ציד גבוה יותר, גיל הבגרות המינית של הנקבות ירד באופן משמעותי. כלומר, יתכן וצייד גורם לקיצור אורך הדור ולהעלאת פוטנציאל הרבייה של חזירי הבר שמובילים בסופו של דבר לגדילה של אוכלוסיות. למרות זאת, נכון להיום, המנגנון שגורם לנקבות חזירי הבר לקצר את אורך הדור שלהן תחת לחץ ציד גבוה טרם נחקר.

M2E59L184-182R376B323

במחקר זה נבחנה השפעת הציד על מבנה האוכלוסייה של חזירי הבר באזור רמת הנדיב והכרמל, תוך עמידה על ההבדלים במבנה הדמוגרפי והדינמיקה של מבנה האוכלוסיות, בהשוואה בין שטחים חקלאיים (צייד) ושמורות טבע (ללא צייד), ואזורים עירוניים עם ובלי צייד. במהלך המחקר הוצבו מצלמות מעקב, המופעלות באמצעות חיישני תנועה, אשר תיעדו קבוצות חברתיות של חזירי בר. הפרטים סווגו לזוויג וגיל ונאספו נתונים על גודל ומבנה הקבוצה ונתונים התנהגותיים. בנוסף, הוצבו מתקני האכלה עם תירס לחזירי הבר על מנת לבחון את רמות החששנות של החזירים והתנהגות שיחור המזון שלהם בשטחי המחקר השונים.

נמצא, כי חזירי בר בשטחים פתוחים (חקלאות ושמורות טבע) מראים חששנות גבוהה באופן מובהק ביחס לחזירי בר עירוניים. חששנות נמוכה יותר בקרב חזירי בר באזורים עירוניים נובעת כנראה מהתרגלותם לנוכחות אדם (Habituation).  כמו כן, נמצא הבדל מובהק במבנה האוכלוסיות הנובע בעיקרו מקבוצת הגורים (בשמורות הטבע יחס הגורים לנקבות היה גבוה באופן מובהק יחסית לאזורי החקלאות). ייתכן כי לקראת ההמלטה הנקבות עוברות לאזורים סבוכים יותר ונטולי ציד. יתרה מזאת, נמצא כי בשטחים החקלאיים רמת החששנות של החזירים הייתה גבוהה באופן מובהק לעומת שמורות הטבע ויותר צעירים נשארו בעדריהם המקוריים ולא נפוצו. לזכרים הצעירים יש סיכוי גבוה להיפגע בזמן ההפצה, ולכן באזורי ציד גבוה יתכן שיעדיפו להישאר ליד העדר בו נולדו.

מלכודת

תוצאות אלו מצביעות על הבדלים דמוגרפיים והתנהגותיים משמעותיים בין חזירי הבר בשטחי החקלאות לשמורות הטבע. כלומר, ככל הנראה, לצייד יש השלכה משמעותית על הדינמיקה והתנהגות אוכלוסיות חזירי הבר. הבנה טובה יותר של הגורמים שמשפיעים על הדינמיקה של אוכלוסיית חזירי הבר עשויה לעזור לנו לתכנן ולבצע מדיניות ממשק יעילה יותר בעתיד.

אולי יעניין אותך גם...

קיימות

אדם. קהילה. סביבה.

פעילות ענפה מתקיימת ברמת הנדיב סביב האדם וחיבורו לטבע ולסביבה.
הדבר בא לידי ביטוי, בין השאר, בגינון הטיפולי, בחינוך לקיימות של הדור הצעירו אירועים המתחשבים בסביבה ותורמים לרווחה ובריאות הקהל.

למידע נוסף >>

לגלות את המקום

גן הוורדים

אם תצעדו בשביל הפונה לחלקו הצפון מזרחי של הגן, הצופה לכיוון זכרון יעקב, יקדם את פניכם גן וורדים פורח שופע ניחוחות וצבעים.
גן זה מעוצב בסגנון צרפתי: זנים שונים של וורדים, שתולים בצורה סימטרית,

למידע נוסף >>

איפה אוכלים

לאכול כאן

להשלמת חוויית הביקור ברמת הנדיב אתם מוזמנים ליהנות במטעים, בית קפה-מסעדה המציע שילוב מיוחד של תפריט חלבי כשר, מתחם פיקניק מוצל, או קיוסק.

למידע נוסף >>