drone1-aspect-ratio-x

המרחב הנדיב כמרחב בר קיימא

ד”ר אדר’ דלית שך-פינסלי, פרופסור אדר’ שמאי אסיף, ד”ר דניאל אורנשטיין

המטרה שעמדה בבסיס המחקר הייתה לפתח עבור המרחב הסובב את רמת הנדיב מודל מקיים חדש ומותאם ולהפעילו הלכה למעשה. הכוונה הינה לפתח תהליך חברתי-כלכלי-סביבתי בר קיימה, בו שותפים בעלי העניין החיים, מעורבים ופועלים במרחב, ולשלב את רמת הנדיב כחלק ממרקם החיים וסביבת החיים של מרחב זה.

drone2

בשלב א’ של המחקר המוצג בזאת נבחנו מודלים שונים לפיתוח אזורים בני קיימה שיושמו בעולם או בארץ ואת מידת התאמתם למרחב הנדיב. במקביל בחן המחקר כיצד תופסים התושבים ובעלי העניין את המרחב ואת מקומה של רמת הנדיב בתוכו. בדרך זו ומתוך הסקרים והראיונות ייבדקו אפשרויות שונות להגדרת תחומי המרחב והיבטים שונים הקשורים לקביעת גבולות למרחב .

בנוסף, נבחנה בשלב זה של המחקר רמת הקונצנזוס לגבי התאמתה ויכולתה של רמת הנדיב לשמש כגוף מתאם בין בעלי העניין במרחב וכזה המניע את המהלך לקידומו

כמרחב בר קיימא. זאת לאור פעילותה הענפה ורבת השנים של רמת הנדיב לשימור ולתיעוד המרחב ולסיפור סיפורו החברתי, הכלכלי והסביבתי, ולאור מטרת המחקר השואפת לביסוסו של המרחב הנדיב כולו כמרחב בר-קיימה.

אולי יעניין אותך גם...

קיימות

גינון בר קיימא

גינון בר-קיימא מוגדר כגינון המתחשב בצורכי הדור הנוכחי בלי לפגוע בצורכי הדורות הבאים. הוא כולל תכנון גן המתחשב ברכיבים הקיימים באתר

למידע נוסף >>

לגלות את המקום

גן הריחות

גן זה, הצעיר בגנים (הוקם ב-1985), תוכנן במיוחד למען כבדי הראייה. הגברת דורותי דה רוטשילד חיפשה דרך לאפשר גם למי שאינם רואים ליהנות מהפריחה ויזמה הקמת גן המזמין את כל החושים להשתתף בחוויה שבגנים.

למידע נוסף >>

איפה אוכלים

לאכול כאן

להשלמת חוויית הביקור ברמת הנדיב אתם מוזמנים ליהנות במטעים, בית קפה-מסעדה המציע שילוב מיוחד של תפריט חלבי כשר, מתחם פיקניק מוצל, או קיוסק.

למידע נוסף >>