drone1-aspect-ratio-x

המרחב הנדיב כמרחב בר קיימא

ד”ר אדר’ דלית שך-פינסלי, פרופסור אדר’ שמאי אסיף, ד”ר דניאל אורנשטיין

המטרה שעמדה בבסיס המחקר הייתה לפתח עבור המרחב הסובב את רמת הנדיב מודל מקיים חדש ומותאם ולהפעילו הלכה למעשה. הכוונה הינה לפתח תהליך חברתי-כלכלי-סביבתי בר קיימה, בו שותפים בעלי העניין החיים, מעורבים ופועלים במרחב, ולשלב את רמת הנדיב כחלק ממרקם החיים וסביבת החיים של מרחב זה.

drone2

בשלב א’ של המחקר המוצג בזאת נבחנו מודלים שונים לפיתוח אזורים בני קיימה שיושמו בעולם או בארץ ואת מידת התאמתם למרחב הנדיב. במקביל בחן המחקר כיצד תופסים התושבים ובעלי העניין את המרחב ואת מקומה של רמת הנדיב בתוכו. בדרך זו ומתוך הסקרים והראיונות ייבדקו אפשרויות שונות להגדרת תחומי המרחב והיבטים שונים הקשורים לקביעת גבולות למרחב .

בנוסף, נבחנה בשלב זה של המחקר רמת הקונצנזוס לגבי התאמתה ויכולתה של רמת הנדיב לשמש כגוף מתאם בין בעלי העניין במרחב וכזה המניע את המהלך לקידומו

כמרחב בר קיימא. זאת לאור פעילותה הענפה ורבת השנים של רמת הנדיב לשימור ולתיעוד המרחב ולסיפור סיפורו החברתי, הכלכלי והסביבתי, ולאור מטרת המחקר השואפת לביסוסו של המרחב הנדיב כולו כמרחב בר-קיימה.

אולי יעניין אותך גם...

קיימות

גן טביעת הרגל

המונח טביעת כף הרגל האקולוגית קורם עור וגידים בחלק המערבי של מרכז המבקרים. תא גינון גדול בצורה של כף רגל מונח במרכז המתחם, העקב פונה לצפון, הבוהן וארבע אצבעות, כיחידה אחת – לדרום.

למידע נוסף >>

לגלות את המקום

שביל הנשרים

שביל הנשרים הינו המסלול הארוך והמאתגר מבין שלושת המסלולים בפארק ומתאים למשפחות מיטיבות לכת. השביל עובר דרך צמחייה עשירה. לאורך השביל יש נקודות תצפית נפלאות, מערה פרהיסטורית וכלוב אקלום לעופות דורסים.  
אופי הטיול: מתאים למיטיבי לכת בלבד. המסלול כולל ירידה ממצוק תלול.
צבע סימון: ירוק.
אורך השביל: כארבעה קילומטרים.
משך הטיול: כשעתיים וחצי.
עונה מומלצת: אביב

למידע נוסף >>

איפה אוכלים

לאכול כאן

להשלמת חוויית הביקור ברמת הנדיב אתם מוזמנים ליהנות במטעים, בית קפה-מסעדה המציע שילוב מיוחד של תפריט חלבי כשר, מתחם פיקניק מוצל, או קיוסק.

למידע נוסף >>