128RHN_Hike0615-scaled-aspect-ratio-x

השפעת התנחלות אורן ירושלים (Pinus halepensis) על לחץ טריפה בקיני ציפורים

אסף בן דוד, תמר דיין, עדו יצחקי

במחקר שנערך בשיתוף פעולה בין המחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל-אביב והחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית מאוניברסיטת חיפה בחנו החוקרים כיצד משפיעה התנחלות אורן ירושלים על ניסיונות הטריפה של קיני סבכי שחור ראש ((Sylvia melanocephala בשטחי החורש ברמת הנדיב. החשוד העיקרי היה העורבני שחור כיפה (Garrulus glandarius), שבמחקרים מאירופה נמצא כחומס קינים פעיל במיוחד אך רק בתחום היערות.

Picture1

מי טורף את קני הסבכי שחור הראש בשטחי החורש ברמת הנדיב?

שאלה זו העסיקה את החוקרים שבדקו את השפעת התנחלות אורן ירושלים על לחץ טריפה בקיני ציפורים. בעשור האחרון, עצים ממין אורן ירושלים ((Pinus halepensis החלו לנבוט בשטחי החורש הטבעיים ברמת הנדיב. תופעה זו, המשנה את גובה הצמחייה, הובילה אותנו לשאול כיצד השינוי הזה עשוי להשפיע על הטורפים של ציפורי השיר ככלל ובעונת הקינון בפרט. אנחנו יודעים ממחקרים מהעולם כי עונת הקינון נחשבת לתקופה רגישה לציפורי השיר הן בשל פגיעות הביצים והגוזלים וכן בשל המשאבים שנדרשים מההורים כדי  לפרנס את הגוזלים.

במחקר שנערך בשיתוף פעולה בין המחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל-אביב והחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית מאוניברסיטת חיפה בחנו החוקרים כיצד משפיעה התנחלות אורן ירושלים על ניסיונות הטריפה של קיני סבכי שחור ראש ((Sylvia melanocephala בשטחי החורש ברמת הנדיב. החשוד העיקרי היה העורבני שחור כיפה (Garrulus glandarius), שבמחקרים מאירופה נמצא כחומס קינים פעיל במיוחד אך רק בתחום היערות.

השערתנו הייתה כי עצי האורן עשויים לסייע לעורבני להסתובב בשטחי החורש הנמוכים ולתצפת בעזרתם אל שטחי הקינון ובכך להגביר את הטריפה של קני הסבכי בשטחים שבהם התנחלו אורנים.

את השאלה הזו בחנו בארבעה בתי גידול הנבדלים זה מזה בצפיפות האורנים באמצעות שתי שיטות:

Quote

החשוד העיקרי היה העורבני שחור כיפה

Quote
Picture2
  1. הצבת קינים עם ביצי דמה וזיהוי טורפים על פי סימני טריפה על הביצים.
  2. ניטור קולי של קולות התגודדות (בתרגום משפת הציפורים “טורף לך מכאן”) של סבכי שחור ראש וקולות שיחה של עורבני.

בתיעוד הטריפות מצאנו חברת טורפים מגוונת: מכרסמים, עורבנים, קמטן החורש (Ophisaurus apodus) (לטאה ללא רגליים) ואף דריסות לא מכוונות של בקר.

מספר הקינים שנטרפו הגבוה ביותר (75%) נמצא בחורש עם עצי אורן פזורים וביער אורנים פתוח (60%). המספר הנמוך ביותר של קינים שנטרפו נמצא בחורש ללא אורנים (42%) ובחורשות אורן צפופות (32%). מניתוח הנתונים הקוליים אנו למדים כי העורבנים פעילים יותר בשטחים עם אורנים פזורים.

גם כמות קולות ההתגודדות של סבכי שחור ראש הייתה הגבוהה ביותר ביער אורנים פתוח (13.6 אירועים בממוצע) ובחורש עם עצי אורן פזורים. הכמות הנמוכה ביותר הייתה בחורש ללא אורנים (4.5 אירועים בממוצע).

בניטור של פעילות העורבני בשטח ניכר כי בשטחים ללא אורנים הוא נצפה בעיקר בתעופה ובשטחים עם האורנים הוא נמצא בעיקר מתצפת ובפעילות של חמיסת קינים. למרות שבין טורפי הקינים זיהינו מכרסמים וזוחלים, אנו מעריכים כי הטריפה הגבוהה בשטחי החורש אליהם פלשו אורנים ובשטחי היער הפתוח קשורה לעורבנים. אנו מניחים שהעורבני משתמש בעצי האורן כנקודות תצפית על שטחי החורש ולכן גובר לחץ הטריפה על קיני ציפורי שיר בשטחים בהם התבססו האורנים.

אולי יעניין אותך גם...

קיימות

הקמת השותפות לקיימות אזורית

בשנת 2015 ייסדה רמת הנדיב את “השותפות לקיימות אזורית” במטרה לשלב כוחות למען שיפור איכות החיים באזור. חמש רשויות שכנות, חברו אל רמת הנדיב כדי להתמודד יחד עם אתגרי השמירה על מרקמו הייחודי של המרחב הסובב את בקעת הנדיב ואת נחל תנינים.

למידע נוסף >>

לגלות את המקום

גן הדקלים

בגן הדקלים של רמת הנדיב נמצא אוסף של מכובד של מיני דקלים ודמויי דקלים. רובם המכריע הם צמחי תרבות, מתוכם רק התמר גדל בארץ.

למידע נוסף >>

איפה אוכלים

לאכול כאן

להשלמת חוויית הביקור ברמת הנדיב אתם מוזמנים ליהנות במטעים, בית קפה-מסעדה המציע שילוב מיוחד של תפריט חלבי כשר, מתחם פיקניק מוצל, או קיוסק.

למידע נוסף >>