סיורי-יום-כללי1-scaled-aspect-ratio-x

סיורים לימודיים

תחום החינוך ברמת הנדיב מפעיל בפארק הטבע מגוון רחב של סיורי יום לתלמידים בכל הגילאים:

  • סיורים בדגש חקר אקולוגי בפארק הטבע – סיור ביוחקר לתלמידי מגמת ביולוגיה וסדנה סביבתית לתלמידי מגמת סביבה
  • סיור בנושא קיימות במרחב גני הזיכרון ובחצר האחורית של רמת הנדיב – סיור המתאים לתלמידים בחינוך העל-יסודי ולצוותי חינוך
  • סיור בנושא אקולוגיה ושינויי אקלים בפארק הטבע – סיור המתאים לתלמידים בחינוך העל-יסודי ולצוותי חינוך
  • סיור בנושא למידה במרחבים טבעיים – לצוותי חינוך בלבד
  • סיור קצר בגני הזיכרון – מתאים לתלמידים בכל הגילאים ולצוותי חינוך
  • ניתן לתאם אצלנו סיורים נוספים במגוון רחב של תחומי ידע