סיורי-יום-כללי1-scaled-aspect-ratio-x

סיורים לימודיים

תחום החינוך ברמת הנדיב מפעיל בפארק הטבע מגוון רחב של סיורי יום לתלמידים בכל הגילאים:

  • סיורים בדגש חקר אקולוגי – סיור ביוחקר לתלמידי מגמות ביולוגיה וסדנה סביבתית לתלמידי מגמת סביבה
  • סיור בנושא קיימות במרחב גני הזיכרון ובפארק הטבע
  • סיור בנושא למידה במרחבים טבעיים לצוותי חינוך והוראה
  • סיור בנושא אקולוגיה ושינויי אקלים
  • סיור בנושא דבורים – מגוון מינים
  • סיורים נוספים במגוון רחב של תחומי ידע