01_YL_17A4512-aspect-ratio-x

תכניות לצוותי חינוך והוראה

תחום החינוך ברמת הנדיב רואה באוכלוסיית המורים קהל יעד חשוב ומרכזי בפעילותו. המורים מהווים מקור ידע, השראה וסמכות עבור ילדים ובני נוער בבתי ספר, והם משמשים כסוכני שינוי והשפעה מרכזיים בחברה הישראלית. רמת הנדיב מקיימת מדי שנה מספר השתלמויות לפיתוח מקצועי למורים, בתחומי הידע בהם רמת הנדיב עוסקת ומתמחה.

20171117_113811
הקהילה החינוכית לקידום הלמידה במרחבים טבעיים

הקהילה החינוכית לקידום הלמידה במרחבים טבעיים

הלמידה במרחבים טבעיים מבוססת על גישה חינוכית שמקורה ב"גן יער" העולמי. הגישה מתבססת על יציאה קבועה, לאורך זמן למרחב טבעי, שם מתקיימים תהליכים פדגוגים מובנים ותהליך ארוך טווח, המבסס אצל הילדים כישורים שונים, ומפתח את היכולות הפיזיות, הקוגניטיביות, הרגשיות והחברתיות שלהם. ...

למידע נוסף>>
לכתבה5
כנסים, אירועים ומפגשי למידה

כנסים, אירועים ומפגשי למידה

תחום החינוך ברמת הנדיב מקיים באופן תדיר כנסים ומפגשי למידה במגוון רחב של נושאים ותחומים חדשניים, המיועדים לאנשי חינוך ולקהל הרחב. לפרטים על הכנסים הקרובים ניתן ללחוץ על הקישור

למידע נוסף>>
השתלמות גננות
פיתוח מקצועי למורים ולגננות

פיתוח מקצועי למורים ולגננות

רמת הנדיב מקיימת מדי שנה מספר השתלמויות לפיתוח מקצועי למורים, בתחומי הידע בהם רמת הנדיב עוסקת ומתמחה. משך ההשתלמויות בין 30-60 שעות אקדמאיות, והן מוכרות לגמול למורים, הן במסגרת "אופק חדש" והן במסגרת "עוז לתמורה". הרישום להשתלמויות נעשה דרך מרכז פסג"ה חדרה....

למידע נוסף>>
Ramat Hanadiv Gardens, Zichron Yaacov, Israel.
קול קורא

קול קורא

ללמידה במרחבים טבעיים יתרונות רבים ותועלות במישור הקוגניטיבי, הרגשי והחברתי. היא מאפשרת תהליך למידה אותנטי מתוך התנסות ישירה וחווייתית ומעוררת עניין וסקרנות של הלומדים. הקול הקורא לקידום הלמידה במרחבים טבעיים פונה למוסדות חינוך באזור רמת הנדיב המבקשים להטמיע שינוי באופן הלמידה בבתי הספר...

למידע נוסף>>
16.4 (17)
תכנית “גינה נדיבה”

תכנית “גינה נדיבה”

תכנית “גינה נדיבה” מסייעת לקהילה הבית ספרית להקים ולטפח גינה אשר תשמש לפעילויות לימודיות, חברתיות וקהילתיות מתוך ראייה הוליסטית של הצרכים הפיזיים, החברתיים והנפשיים של השוהים והפועלים בה.
צוות ‘גינה נדיבה’ מלווה את המורים בהדרכה שוטפת לאורך השנה בקידום רעיונות התכנית. ימי עיון והשתלמויות אשר מתקיימים ברמת הנדיב תומכים במורי ...

למידע נוסף>>