032RHN_Hike0723-aspect-ratio-x

שריפות ומניעתן

WhatsApp Image 2020-03-10 at 15.06.34
שיטת העדר – רעיית בקר ככלי להפחתת הסיכון לשריפות ברמת הנדיב

שיטת העדר – רעיית בקר ככלי להפחתת הסיכון לשריפות ברמת הנדיב

רעייה משמשת ככלי להפחתה ומצמצום סכנת שריפות בשטחים הפתוחים במקומות שונים בעולם כבר שנים רבות. הרבה לפני גל השריפות האחרון בסוף 2016 אשר הגיע גם לזיכרון יעקב, פרות (וגם עיזים) רעו בשטחים הפתוחים של רמת הנדיב כחלק מובנה בתוך תכנית הניהול של פארק הטבע....

למידע נוסף>>
fire
אזורי חיץ למניעת שריפות בשטחים פתוחים

אזורי חיץ למניעת שריפות בשטחים פתוחים

שריפות בשטחים פתוחים כמו יער והחורש הפוקדות אותנו בארץ כמעט מידי שנה אינן טבעיות. שריפות אלה נגרמות בידי אדם בשוגג או במזיד. לעיתים שריפות בשטחים פתוחים מתפשטות מאזורים עתירי צומח (יערות נטועים, שמורות טבע) ופוגעים ביישובים סמוכים, ולעיתים כיוון האש הפוך: מהישובים לשטחים הטבעיים או הנטועים....

למידע נוסף>>