20170315_101626-aspect-ratio-x

קרקעות רמת הנדיב

סקר הקרקע של רמת הנדיב נועד לספק מידע מפורט על מאפייני יחידות הקרקע השונות הנמצאות באזור, למפות את התפוצה המרחבית של כל סוג קרקע, ולהציע המלצות לגיבוש מדיניות שימוש ופיתוח עתידי

קרקעות

נמצאה התאמה בין טיבו של השטח במובן של סלע האב, מבנה פיזיוגרפי איזורי, פיתוח קרקעי והצומח הטבעי מחד, ובין שימושי הקרקע הנקוטים באיזור מאידך.

דו”ח זה מציג מפה של היחידות הגיאוגרפיות-טופוגרפיות ושל יחידות הנוף של רמת הנדיב, כמו גם מיפוי של יחידות הצומח הטבעי וקטגוריות השימוש בקרקע. ניתוח מפות אלה ממחיש היטב את ההתאמה המוזכרת לעיל.

סלע האב הינו הגורם העיקרי אשר מכתיב את פיתוח הקרקע ברמת הנדיב: דולומיט מ”תצורת זכרון”, וולקני, חרסית וחוואר (“תצורת שפייה וולקנית”) וכן גיר מ”תצורת שונה”, כולם מחבורת יהודה (גיל אלביין-טורון).

שמונה יחידות הקרקע הנפוצות ביותר באזור רמת הנדיב הוגדרו, מופו ותוארו במסגרת עבודה זו. כל יחידה מוצגת בצורה המפורטת ביותר, המוגדרת בסיווג הישראלי לקרקעות (Israeli Soil Classification) כ”סוג קרקע”. חלוקת האזור ליחידות קרקע מבוססת על מאפיינים מורפולוגיים, אופקי אבחון, תכונות ספציפיות, תהליכי אבולוציה קרקעית וכן התאמה לחומרי אב, פיזיוגרפיה ותנאים סביבתיים.

יחידות הקרקע ברמת הנדיב וסימוניהן:
SH – 1 – טרה רוסה חומה- אדומה, רדודה, חסרת גיר עד דלת גיר, בעלת חתך המכיל את אופקי A (עליון) ו-R (סלע אב) או ABR . מופיעה על גיר קשה או דולומיט (תצורת שונה).
Z – 1 – טרה רוסה חומה- אדומה עד אדומה, רדודה, חסרת גיר, בעלת חתך AR או ABR. מופיעה על דולומיט (תצורת זכרון).
2. רנדזינה כהה, חומה כהה, רדודה, דלת גיר, מכילה אבנים זעירות. חתך ABR על גיר שוניתי (תצורת שונה).
3. רנדזינה בהירה,חומה- אפורה, רדודה, מכילת גיר עד גירית, חתך ABCR על טוף חווארי.
4. קרקע ממוצא קולובי- אלובי, חומה – אפורה, גירית, עומק בינוני, חתך ABCR על טוף וטוף חווארי. מופיעה בעמקי טוף.
5. גרומוסול חרסתי כבד, חום כהה, עמוק, בעל מישורי החלקה מפותחים בעומק. חתך ABBt , דל גיר עד מכיל גיר, מופיע בעמקי הטוף הרחבים.
6. קרקע הידרומורפית, חרסתית כבדה, חומה- אפורה, מכילה גיר. בעלת ניקוז לקוי, מופיעה סמוך לעין צור ומושפעת ממנו.
7. קרקע אנתרופומורפית. קרקעות מופרות, גיריות, אבנוניות, בעלות חתך ומאפיינים משתנים. תכונותיהן התקבלו כתוצאה מהשפעת אדם. מופיעה באזור האתרים הארכיאולוגיים ח’ירבת אום אל – עלק ומנצור אל – עקב.

מוטי קפלן

 

אולי יעניין אותך גם...

קיימות

אדם. קהילה. סביבה.

פעילות ענפה מתקיימת ברמת הנדיב סביב האדם וחיבורו לטבע ולסביבה.
הדבר בא לידי ביטוי, בין השאר, בגינון, בחינוך לקיימות של הדור הצעירו ואירועים המתחשבים בסביבה ותורמים לרווחה ובריאות הקהל.

למידע נוסף >>

לגלות את המקום

שביל ישראל

חלק מקטע מספר 15 בשביל ישראל, מהר חורשן לג’סר א-זרקא, עובר בשטח רמת הנדיב. השביל נכנס לתחומי רמת הנדיב ליד בית הספר אורט השומרון, עולה דרך בריכה, למעיין עין צור ובית מרחץ מהתקופה הרומית.

למידע נוסף >>

איפה אוכלים

לאכול כאן

להשלמת חוויית הביקור ברמת הנדיב אתם מוזמנים ליהנות במטעים, בית קפה-מסעדה המציע שילוב מיוחד של תפריט חלבי כשר, מתחם פיקניק מוצל, או קיוסק.

למידע נוסף >>