AMIT_GERON_IMG_4039-aspect-ratio-x

גינון בר קיימא ברמת הנדיב

הגינון במאה הקודמת התאפיין בתכנון גנים ברמת אחזקה גבוהה, בשימוש ראוותני בצמחים וביסודות דוממים זרים לסביבה, וכן בשימוש רב מדי בדשנים ובחומרי הדברה שאינם ידידותיים לסביבה. אמנם דרך זו הניבה תוצאות מיידיות, אך במחיר כבד של זיהום סביבה ומי התהום, דלדול פוריות הקרקע, צמחייה פולשנית, שעות עבודה ארוכות לריסון צימוח מהיר ושימוש שגרתי בציוד מכני. עם עליית המודעות העולמית לבזבוז ולנזק הסביבתי הטמונים בגישה זו, הסתמנה מגמה הפוכה המבקשת ליצור יחסי גומלין מקיימים בגן הנוי.

IMG_1873
במרכז המבקרים מתקיימים זה לצד זה גינון בצמחיית בר מובהקת וגינון בצמחי תרבות

גינון בר-קיימא מוגדר כגינון המתחשב בצורכי הדור הנוכחי בלי לפגוע בצורכי הדורות הבאים. הוא כולל תכנון גן המתחשב ברכיבים הקיימים באתר – הנוף, הקרקע, הסביבה והצמחייה המתאימה לאזור. גינון בר קיימא דוגל ברמת אחזקה נמוכה וביישום שיטות גינון המעשירות את פוריות הקרקע, מגבירות את העמידות הטבעית של הצומח למחלות ולמזיקים ונמנעות ככל האפשר משימוש בחומרי דישון והדברה כימיים.
המטרה העיקרית של גינון מסוג זה היא להגיע לאיזון בין כל רכיבי הגן לטווח ארוך.

רמת הנדיב במספרים
שעריה של רמת הנדיב פתוחים למבקרים 365 ימים בשנה (למעט יום הכיפורים). את המקום פוקדים יותר מ-500 אלף מבקרים בשנה, הנהנים ממרחביו של פארק טבע המתפרס על פני 4,500 דונם, משבילי הליכה ומנתיבי רכיבה על אופניים. בלבו של פארק הטבע נפרסים על פני 70 דונם גני הזיכרון לברון רוטשילד ולרעייתו.
כחוליה מקשרת בין שני מוקדי עניין אלה נמצא המתחם של מרכז המבקרים, שבו מתקיימים זה לצד זה גינון בצמחיית בר מובהקת וגינון בצמחי תרבות.

הגינון בר הקיימא בא לידי ביטוי בגני הזיכרון, במרכז המבקרים וב”מרחב הירוק” במספר היבטים:

טיפוח משאבי נוף
תכנון גני הזיכרון משנת 1936 הועיד פחות מ-50% מאזורי הגן לצמחי תרבות. יתרת השטח (כ-40 דונם) נותר עטור צמחי בר מקומיים. כפועל יוצא, בארבע עונות השנה זוכים המבקרים בגנים במופעי הצמחייה של הטבע בתוך הגנים עצמם.
בעונת הקיץ היבשה עולים למרכז הבמה צמחי התרבות במגוון צבעי עלווה (כמו אקליפה ודורנטה זהובה) ובמרקם מעניין (כמו אספרג צפוף פרחים “מאירי”). רובם המכריע של הצמחים הם רב-שנתיים, ואינם דורשים אחזקה אינטנסיבית.

Quote

גינון בר-קיימא מוגדר כגינון המתחשב בצורכי הדור הנוכחי בלי לפגוע בצורכי הדורות הבאים.

Quote
18-07-2013125

בבנייתו של מרכז המבקרים הושקעו מאמצים רבים בשימור נכסי הנוף הקיימים, כגון עצי חרוב, אורן ואלון. בגינון שולבו סלעים נאים, על הצומח שבהם. סלעים שנחפרו במקום נגרסו ושולבו במהלך הבנייה.
על גג המבנה פוזרה אדמה מעורבת עם סלעים גרוסים ומועשרת בקומפוסט תוצרת רמת הנדיב. זאת ועוד, מתוך מודעות ותכנון צומצם מספר המקומות לחניית מכוניות כדי לטעת עצים רבים שיוכלו להצל בעתיד על 80% משטח החניון.

ניהול משאב המים 
בתוך גני הזיכרון התייעלה מערכת ההשקיה באמצעות בקרה מרחוק. כמו כן צומצמו כמויות המים להשקיית מדשאות ושיחים. שטח הערוגות של פרחי עונה, צרכני מים גדולים יחסית, צומצם לכדי אחוז אחד משטח הגן, והמקום שנתפנה נתפס על ידי צמחייה רב-שנתית חסכנית בצריכת המים.

גינון בר קיימא, במערב הגנים
  • בגינון של מרכז המבקרים נשתלו צמחי בר ארצישראליים המותאמים לאקלים המקומי ושיוכלו, לאחר שיתבססו, להתנתק מקווי הטפטוף ולהסתפק בגשמי חורף. דוגמה לכך צמחי תבלין ומרפא  כמו רוזמרין, אזוביון, בן אזוב, אזובית מצויה, פיגם מצוי, לענה שיחית, מרווה רפואית, זוטה לבנה ועוד. שיחים ועצים כמו זית אירופי, אדר סורי, אלת המסטיק, אלון מצוי ואלון תבור, לוטם מרווני ולוטם שעיר, גפן הבר, כליל החורש, בר זית בינוני וכן פקעות ובצלים כמו רקפת מצויה.
  • הפניית מים שוליים (מי מזגנים) ומים שחורים ממבנה מרכז המבקרים והמשרדים אל מתקן טיהור בשיטת ביו-דיסק. מהמתקן מוזרמים המים הנקיים אל שטח השקיה יעודי באזור שירות בקווי טפטוף סגולים.
  • במרכז המבקרים מי נֶגֶר עִליים מנוקזים אל ארבעה בורות ניקוז, מוחדרים אל הקרקע בעזרת בורות חלחול ונספגים בשטחי הגינון.
  • בגן משולב חיפוי קרקע ברסק עץ לשמירה על לחות הקרקע ועל טמפרטורה נוחה של בית השורשים, להקטנת קרינה חוזרת, לייעול ההשקיה, למניעת עשבייה מבצבצת ולהעשרת הקרקע עם ההתפרקות האיטית של רסק העץ.
2002080207
מיני בר נדירים מטופחים בשטחי המשתלה של רמת הנדיב במטרה להישתל בשטחים מתאימים ברחבי הפארק

אפס פסולת בגן
הפסולת הגננית היוצאת מן הגנים או נאספת בפארק הטבע, מובלת אל אתר הקומפוסט של רמת הנדיב, שם היא נגרסת, נערמת בערמות ומתפרקת לאיטה. אדמה, סלעים וגזעי עצים נשמרים במקום, ומשולבים מחדש במידת הצורך.

גן ללא רעלים
אנו ממזערים דישון והדברה בחומרים כימיים בגנים. התפיסה היא שצמח השתול בתנאים סביבתיים המתאימים לו, יגיע למיטבו, יהיה חסון ולא יצריך טיפולים מיוחדים. בגני הזיכרון אין משתמשים במפוח ומיישמים מעקב וניטור מוקדם של מחלות ומזיקים.

שילוב צמחייה מקומית
בגן הזכרון הקמנו את גן איריסי השושן. אלו נאספו מבתי גידול מופרים ברחבי הארץ, אוקלמו ונטמנו בשטחים האקסטנסיביים (המושקים ע”י גשם בלבד, ללא השקיית עזר בקיץ) שבתוך גני הזיכרון.

איזון

גם לשימור מיני בר נדירים יש מקום במכלול, והם מטופחים בשטחי המשתלה של רמת הנדיב במטרה להישתל בשטחים מתאימים ברחבי הפארק.

גן מושך בעלי חיים
גן בר-קיימא הוא גן התומך בבעלי חיים מקומיים על ידי יצירה של סביבת חיים תומכת עבורם.
דוגמה לגן כזה הוא גן טביעת הרגל האקולוגית. גן ציורי זה מבוסס על צמחייה מושכת פרפרים, לצורכי צוף וכפונדקאים. פרפרים משמשים ביו-אינדיקטורים לאיזון שבסביבתם, ומורים ברפרוף על המגוון הביולוגי העומד לרשותם. גן כזה תומך גם בציפורי שיר שענפי העצים הגן מהווים עבורן הגנה, מקום קינון ואספקת מזון.

יחסי גומלין חיוביים בין הסביבה לאדם
למעלה מ-50 שנה הגנים משרתים ציבור רחב המגיע לביקורים מזדמנים, לפעילויות חינוכיות ואירועים תרבותיים, כמו קונצרטים בצל העצים ובאמפיתיאטרון.

DSCN2491

פעילות נוספת התורמת לטיפוח קשר עם הקהילה היא פעילות מתנדבים מהסביבה הקרובה העובדים במחלקות השונות ברמת הנדיב. כל זאת תוך התחשבות בחי ובצומח המקומיים. על ידי יצירה של סביבת חיים תומכת עבורם, ע”י הגבלת שעות פעילות לשעות היום כדי לפנות את המרחב לבעלי החיים בשעות הערב.
לסיכום, החזון של רמת הנדיב, המבטא את מחויבות המקום לקיום יחסי גומלין הרמוניים בין אדם לטבע, משתקף ביישום גינון בר-קיימא במרחבי הגנים, תוך שיתוף הקהל המקצועי והחובב בידע הנצבר בתחום זה במשך השנים.