book-408302_1920-aspect-ratio-x

עולם הידע שלנו

מאז ומתמיד ראתה רמת הנדיב חשיבות עליונה להמשיך את מורשתו של הברון בתחום החדשנות, הלימוד והמחקר. המקום מנוהל על בסיס ידע מדעי ומקצועי, ואת הידע הרב שנצבר במהלך השנים אנו שמחים לשתף אִתכם.
תחומי החקר שלנו סובבים סביב יחסי הגומלין בין אדם, טבע וסביבה – החל בניהול מושכל של פארק הטבע המבוסס, כבר מעל ל-30 שנה, על פעילות מחקר שוטפת לצד ניטור ארוך טווח של משתנים שונים, דרך פיתוח תכניות חינוכיות וחיפוש מתמיד אחר גינון מקצועי ובר-קיימא וכלה בלימוד של הגורם האנושי ובחיזוק הקשר עם הקהילה.
במדור זה אנו שמחים להציג את שפע הידע שצברנו בתחומי המחקר, הגינון, החינוך והשותפות לקיימות אזורית. את בסיס הידע שלנו ניתן לראות גם על גבי מפות, שאותן תוכלו למצוא בפורטל המפות והיישומונים (אפליקציות) שלנו.
הנכם מוזמנים להיכנס, לקרוא, להשתמש, לשאול וללמוד. אנחנו כאן בשבילכם, למענה על כל שאלה ובקשה.

kids-exploring-nature-aspect-ratio-1-1

תכניות חינוך

תחום החינוך ברמת הנדיב פועל עם צוותי חינוך והוראה ועם תלמידים בגילאים שונים. מטרת הפעילות החינוכית של רמת הנדיב היא ליצור זיקה בין האדם לסביבה מתוך חווית פליאה; להקנות ידע על המערכות הטבעיות

Amit_-deer2-2-aspect-ratio-1x1

מחקר וניהול שטחים פתוחים

המחקר ברמת הנדיב נועד לספק בסיס מדעי לניהול פארק הטבע, לתרום לידע המדעי בארץ ובעולם ולייצר בסיס ידע ונתונים לעתיד לבוא. מאז 1984 מתנהלים בפארק מחקרים רבים

14Yadid_Levy_Nadiv_May18_1275-1-aspect-ratio-1x1

גינון מקצועי ובר קיימא

תחום הגינון מתנהל לאור הרציונל של אחזקה וטיפוח של גני הזיכרון לזכרו של הברון רוטשילד, לרווחת הציבור ולהנאתו, וכן הקפדה על איזון עדין בין פיתוח, שיפור וחידוש לבין שימור

AL18_03_14_9215-aspect-ratio-1x1

השותפות לקיימות אזורית

בין השנים 2014 – 2019 יזמה והובילה רמת הנדיב יחד עם עוד חמש מועצות באזור בקעת הנדיב וחוף הכרמל את "השותפות לקיימות אזורית".