WhatsApp-Image-2024-02-20-at-16.03.57-aspect-ratio-x

ניהול מי נגר

בריכת מים גבי שילר

בעוד תחזיות שינויי האקלים צופות התמעטות כמות המשקעים לצד התחזקות עוצמות הגשמים ושינויים בדגמי פיזורם על פני העונה ניהול מי נגר וטיפול במי גשם נמצא במוקד השיח והעשייה התכנונית ומיושם באופן נרחב במדינות רבות בעולם. מי נגר? מי גשמים שלא חלחלו לאדמה וזורמים על פני השטח. להיכרות עם תחום ניהול מי נגר בישראל היכנסו לאתר אגמא.

לחצי הפיתוח הגבוהים בישראל גורמים לאובדן שטחים הפתוחים בקצב גבוה של כ- 30 קמ”ר מדי שנה, הזהה לשטח השיפוט של עפולה! ככל ששטחים אלה מפותחים ומכוסים בתשתיות, הם אינם מחלחלים ומעמיסים על מערכות הניקוז.

עם שינויי האקלים המצביעים על התמעטות משקעים לצד העלייה בסיכוני השיטפונות, הולכת ומתבהרת התמונה כי הנחלים שהפכו לתעלות בטון, והשטחים שכוסו באספלט ובאבן משתלבת, אינם יכולים עוד להתמודד עם ההצפות שיכלו להן בעבר. בכדי לצמצם את סכנות ונזקי ההצפות, על כל פרויקט בנייה או פיתוח תשתיות להתייחס למשטר המים ולנהל את הנגר.

איור של גשם היורד על שטח רמת הנדיב ומייצר זרימות
איור: גריגורי כץ

ניהול מי נגר ברמת הנדיב

הפיתוח שנעשה ברמת הנדיב, כולל הקמת מרכז המבקרים ותשתיות קהל באתר משנה את פני השטח, מונע חלחול וגורם להיווצרות נגר עילי במקומות שבעבר חלחלו לקרקע. כתוצאה מכך מהלך המים בפארק משתנה ופוגע במאזן המים בקרקע.

מתוך אחריות לצמצום השפעה סביבתית שלילית, רמת הנדיב שמה לה למטרה לנהל את הנגר העילי הנוצר בשטחה. במסגרת זו פועלת לצמצם את השפעות הפיתוח על יצירת הנגר, להגדיל את חלחול הנגר לאקוויפר ולייצר תועלות נוספות, ביניהן שיפור מאזן המים לצמחים ותמיכה בבתי גידול טבעיים.

יעדי הפרויקט כוללים תיעול הנגר הנוצר מפיתוח תשתיות בשטחי רמת הנדיב עבור:

  • השהייה וחלחול מי הנגר לטובת שמירה על מאזן המים, בעדיפות לאגן ההיקוות של נקבת עין צור
  • שיפור נקודתי של מאזן המים עבור הצומח בפארק כהיערכות לשינויי אקלים לקראת עתיד יבש יותר
איור מי נגר - מרכז מבקרים
נפחי נגר סגוליים (מ"מ/שנה) מתתי אגנים בשנה חציונית בשטח מרכז המבקרים, חניות והגנים

מיפוי

על מנת לנהל את הנגר בצורה הטובה ביותר, הוחל במיפוי פוטנציאל והשפעות הנגר ברמת הנדיב.
מיפוי ומידול ספיקות הנגר הזורם בשטחי רמת הנדיב בוצע על ידי חברת מורן פיתוח וייעוץ.

מטרת המיפוי ללמוד את הפוטנציאל והצורך בטיפול במי נגר בשטח רמת הנדיב, והאם ניתן, באמצעות ניהול מושכל של משאב המים (בשטחים שעברו פיתוח ובשטח הטבעי), לשמור על האיזון הטבעי של המערכת ההידרולוגית בשטח רמת הנדיב.

לחצו על התמונה המובילה לשכבות מיפוי מי נגר רמת הנדיב בפורטל המפות של רמת הנדיב:

סדרי עדיפויות להתערבות

בהתאם לממצאים, הוחלט על יישום קשת של פתרונות לתיעול וניהול מי הנגר הזורמים בשטח רמת הנדיב, ניטור תפקודם, מעקב ולמידה לצורך שיפור עתידי. עם קבלת דוח מיפוי הנגר, הועלו מספר כיווני פעולה לביצוע בצורה הדרגתית.

על מנת לייצר סדרי עדיפויות, הוגדרו הקריטריונים:

  • רלוונטי לרמת הנדיב מבחינה אקולוגית ונופית
  • חשיפה לקהל המבקרים – העלאת המודעות והדגמה של חשיבות ניהול מי נגר
  • ישימות לביצוע בשנה הנוכחית (היקף ביצוע, חפיפה עם תכניות אחרות)
  • תרומת המים למי תהום (כמות המים שחלחלו למי התהום).

תועלות נוספות כגון הגדלת מגוון ביולוגי, ערך נופי ופנאי למטיילים לא הושמו בראש הרשימה, אם כי אנו רואים גם בהם יתרון.

איור אגני היקוות רמת הנדיב
חלוקת שטחי פארק הטבע לאגני היקוות, ונפחי נגר (מ"ק) במוצאים הראשיים - מסומנים במשולש אדום

פרויקטים להשהיה וחלחול למי הנגר ברמת הנדיב

להלן סקירת הפרויקטים שבוצעו בהתאם לסדרי העדיפויות שהוגדרו על ידי הצוות:

בריכות בחורשת גבי שילר

מטרות: השהיית מים בנחל תמסח- לצורך חלחול למי תהום, שיפור מאזן המים בחורשה ויצירת איזון בין השהייה לבין זרימות הנגר במורד

התערבות: לקראת החורף צוות פארק הטבע חפר והקים שתי בריכות השהייה וחלחול בחורשת גבי שילר, חורשת האורנים המנקזת זרימות מי נגר לנחל תמסח. בריכות אלה מנקזות את המים שהיו יורדים בואדי ומשהות אותם לטובת חלחול. כך, במקום לזרום לים ולייצר עומסים במורד, מים אלה מזינים את מי התהום.

שיקום הצומח: סביב הבריכות הוטמנו פקעות צמחי בר יחד עם הסיירים הצעירים של רמת הנדיב (בני נוער חניכי התכנית להכשרת פקחי טבע צעירים שאנו מקיימים) ומתקיים מעקב אחר השיקום ומילוי הבריכות בגשמים.

בריכת הסלע המנקזת את הנגר ממרכז המבקרים

מטרה: השהיית מי נגר לצורך החדרה לאגן ההיקוות של המעיין לטובת שמירה על שפיעת המים בעין צור ויצירת בית גידול לח תוך חשיפה והדגמה למבקרים והעלאת המודעות לחשיבות של ניהול מי נגר.

התערבות: שטח ונפח בריכה שהיתה קיימת הוגדלו על ידי הרחבת שוליים ומיתון שיפועים (בהתאם למצאי הגיר הרך יחסית שנמצא בחלק מהשטח ולא חייב עבודת חציבה מסיבית).  בוצעה העמקת הבריכה והוצאת הטינה מהקרקעית (חומר משקע המצטבר באופן טבעי עם הסחף ומונעת חלחול), הוספו אגני שיקוע לפני כניסת המים לבריכה. בדרכי העפר הסמוכות נעשו עבודות להטיית המים, נחפרה תעלת שברי אבן המנקזת מים המצטברים על הדרך ממערב, הורבדו מצעים על הדרכים הגובלות בבריכה והשיפוע שלהן כוון לעבר הבריכה.

על מנת לאפשר תצפית על הבריכה הוסת שביל המטיילים כך שיעבור בסמוך לבריכה ולידו יוצב שלט הסבר.

בריכת מי נגר בשטח הפארק

שיקום צומח: בתחילת העבודות נאספו זרעים ממינים משמעותיים שנמצאו בשטח ההרחבה של הברכה ונזרעו חזרה בתום עבודות החפירה.

בריכת חלחול מהחניות – מוצא OF-5

על מנת לתת מענה לנזקי המים החורצים את דרכי העפר באזור שביל המעיין, הוחלט להגדיל את הניקוז במוצא הפונה לכיוון, תוך ושימוש במחצבות לניקוז וקליטת עודפי המים (overflow).

התערבות: העמקת בריכת ניקוז בשטח הפתוח במורד לחניית המבקרים. בריכה זו אינה נגישה לציבור. ואכן בחורף שלאחריה השיפור ניכר בתשתיות הדרכים.

בריכת מי נגר

ניטור ומדידה

בעונת הגשמים הוצב מד מים הבודק את מפלס המים בתחתית ארבעת הבריכות שנחפרו.
נתוני ירידת המפלס נרשמו מדי יום בהשוואה לנתוני משקעים.

אנו צופים כי ניטור ומדידת קצב ירידת מפלס המים בבריכות החפורות לאחר אירועי גשם תאפשר לאמת ולכייל את המודל שנבנה אודות קצב החלחול, ומזה להסיק מסקנות על פוטנציאל הנגר רמת הנדיב.

אולי יעניין אותך גם...

קיימות

גינון בר קיימא ברמת הנדיב

גינון בר-קיימא מוגדר כגינון המתחשב בצורכי הדור הנוכחי בלי לפגוע בצורכי הדורות הבאים. הוא כולל תכנון גן המתחשב ברכיבים הקיימים באתר

למידע נוסף >>

לגלות את המקום

גן המפלים

בחלק המערבי של גני הזיכרון, סמוך למערת הקבר של הברון רוטשילד ורעייתו, נמצא גן המפלים. המבנה של הגן ומיקומו מעניקים לו אווירה קסומה ומיוחדת במינה.

למידע נוסף >>

איפה אוכלים

לאכול כאן

להשלמת חוויית הביקור ברמת הנדיב אתם מוזמנים ליהנות במטעים, בית קפה-מסעדה המציע שילוב מיוחד של תפריט חלבי כשר, מתחם פיקניק מוצל, או קיוסק.

למידע נוסף >>