IMG_1817-aspect-ratio-x

בנייה ירוקה

מטרת הבנייה הירוקה היא ליצור סביבת שהייה בריאה ונוחה במבנה תוך הימנעות, ככל האפשר, מפגיעה בסביבה ובמשאבים טבעיים מתכלים. בנייה ירוקה באה לידי ביטוי בשימוש בחומרים ידידותיים לסביבה, בחומרים ממוחזרים ובתכנון המאפשר חיסכון מקסימלי באנרגיה ובמים.