baron-visit-1-aspect-ratio-x

הברון בנימין אדמונד דה רוטשילד (1845–1934) היה דמות משמעותית בעיצוב גורלו של העם היהודי ובהיסטוריה של מדינת ישראל.

076_RH_Yadid_12-aspect-ratio-x

אחדות, חריצות ויושרה – ערכי היסוד של משפחת רוטשילד המופיעים בסמל המשפחה

סיפורה של רמת הנדיב

סיפורה של רמת הנדיב מתחיל באיש אחד עם חלום גדול. הסיפור המופלא החל בברון בנימין דה רוטשילד, שפעל מתוך חזון, ערכים ותשוקה כדי לאפשר חיים בארץ ישראל של ראשית ההתיישבות, וממשיך ברמת הנדיב בפעילות ענפה להבטחת סביבת חיים בריאה, המאזנת בין צורכי האדם, הטבע והסביבה.
כיום אנו ממשיכים לפעול בהשראת מורשת הברון ומבקשים להוות זיכרון חי לפועלו יוצא הדופן, לזמֵן חוויה ייחודית של שהייה וטיול בגנים ובטבע ולשמש כר פורה למחקרים ולחדשנות.
אנו מזמינים אתכם לטייל בין דפי ההיסטוריה של רמת הנדיב, ולגלות איך הפכה במרוצת השנים מאתר זיכרון לברון – לארגון חי ומתפתח המוקדש למחויבות לסביבה ולהנחלת ערכי הקיימוּת בקרב הציבור הרחב בכלל והקהילה האזורית בפרט.

הביקור הראשון של רוטשילד בארץ - הברון ופמלייתו

מורשת רוטשילד

המורשת הייחודית של משפחת רוטשילד עיצבה את אישיותו ופועלו יוצאי הדופן של הברון אדמונד דה רוטשילד. עוד בטרם נולד, משפחת רוטשילד נודעה ברחבי העולם בשל תרומתה לכלכלה, לפוליטיקה ולהיסטוריה החברתית

13

רמת הנדיב בציר הזמן

מי התגורר כאן לפני 70,00 שנה? איזה אירוע משמעותי התרחש בגנים ב-1954? ומה קרה ברמת הנדיב מאז ועד היום?
דפי ההיסטוריה של רמת הנדיב מזמינים אתכם למסע בזמן בתמונות ובמילים

P4175056-aspect-ratio-x

קיימוּת - בין אדם לסביבה

כשמדברים על קיימות, מתכוונים לחיבור של שלושה היבטים – סביבה, חברה וכלכלה, ובעצם מה שקושר את האדם, את רווחתו ואת איכות חייו, לסביבה שבה הוא חי.