full (1)

הקמת גן האיריסים

גן האיריסים ברמת הנדיב מכיל את המקבץ הגדול ביותר בעולם של מיני איריס השושן, ומאפשר לציבור הרחב היכרות עם קבוצת הצמחים הייחודית ועם המאמצים המושקעים בשימורה. הגן הוקם בשנת 2010 במטרה לייסד אוסף חי של מיני איריס השושן הגדלים בישראל, והוא מהווה אוסף של כל המינים מקבוצה זו הגדלים בארץ.

יוזם הגן, דוד שחק ז”ל, היה חקלאי מקיבוץ טירת צבי ומשוגע לדבָר. יחד עמו גובש הרעיון לשלב בגנים גַן אחר, עונתי, טבעי בצמחיו, שיוקדש לאיריסים. ככזה, שונה הגן במהותו משאר הגנים ברמת הנדיב: המינים הכלולים בו הם עונתיים וחלקם פורחים לתקופות קצרות בלבד. המשמעות היא שערכו של הגן מבחינת המחקר, החינוך ושמירת הטבע – עולה על ערכו התצוגתי.

בשיתוף פעולה בין רמת הנדיב, רשות הטבע והגנים, הגנים הבוטניים של אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה העברית בירושלים, הועברו לגן זרעים וקני שורש של מיני איריס מבתי גידול מופְרים בטבע וזרעים מאוכלוסיות טבעיות מבוססות.

פיתוח אורבני מסיבי מצמצם את בתי הגידול של האיריסים. בהיותו צמח רגיש לשינויים ולמחלות קשה מאוד לגדלו, ולמעשה אי-אפשר להחזירו לטבע. כך מהווה גן האיריסים, נוסף על ערכו החינוכי, גן מקלט לאיריסי שושן שהוצלו משטחים אלה. כמו בהתנהלות כלכלית נבונה, איננו שומרים את כל הביצים בסל אחד: חלק מהזרעים נזרעים ישירות בשטח הגן, חלקם נזרעים במכלי גידול במשתלת רמת הנדיב, במצע שתילה מיוחד, ולאחר שהם נובטים ומתפתחים מועברים לשתילה באדמת גן האיריסים, ואחרים נשלחים לבנק הגַנים של ישראל בבית דגן, המהווה “כספת” של צמחי הבר של ישראל ושל חלק מגידולי התרבות.

אולי יעניין אותך גם...

קיימות

גינון בר קיימא ברמת הנדיב

גינון בר-קיימא מוגדר כגינון המתחשב בצורכי הדור הנוכחי בלי לפגוע בצורכי הדורות הבאים. הוא כולל תכנון גן המתחשב ברכיבים הקיימים באתר

למידע נוסף >>

לגלות את המקום

אמפיתיאטרון

בלב הגנים נמצא מתחם בצורת אמפיתיאטרון. במרכזו במה וסביבה מדרגות דשא לישיבת הקהל. האזור תוכנן במקור כגן פרחים עונתיים מוקף ספסלי ישיבה, אך הוסב לאמפיתאטרון עוד בטרם פתיחת הגנים, והיום משמש

למידע נוסף >>

איפה אוכלים

לאכול כאן

להשלמת חוויית הביקור ברמת הנדיב אתם מוזמנים ליהנות במטעים, בית קפה-מסעדה המציע שילוב מיוחד של תפריט חלבי כשר, מתחם פיקניק מוצל, או קיוסק.

למידע נוסף >>