kalaniot-020-aspect-ratio-x

ניטור ארוך טווח של צומח עשבוני

ליאת הדר
הצומח ברמת הנדיב עשיר ביותר ומגוון במיוחד. רשימת מיני הצמחים הגדלים ברמת הנדיב כוללת כ-670 מינים, המהווים כרבע ממיני הצמחים בישראל. ברשימה ניתן למצוא גם מינים המוגדרים כנדירים בקנה מידה ארצי, וחלקם כמו מרוות אייג או הדוגון הירושלמי אף מוגדרים כמינים “אדומים” הנמצאים בסכנת הכחדה עולמית.
על מנת לבחון את מצב המערכת האקולוגית בפארק הטבע ולנהל את השטח באופן שישמר את המגוון הביולוגי המקומי בצורה הטובה ביותר, נחנכה ברמת הנדיב בספטמבר 2003 תכנית ל”מחקר אקולוגי ארוך טווח”. בכך הצטרפה רמת הנדיב לרשת של תחנות מחקר הפזורות ברחבי העולם והמנסות לעקוב אחר שינויים ותהליכים במערכת האקולוגית בטווחי זמן ארוכים. במסגרת זו נערך ברמת הנדיב מעקב רציף (ניטור) אחר משתנים ואורגניזמים שונים בעלי משמעות אקולוגית.

20190419_120401

מעקב אחר הצומח ברמת הנדיב מתבצע אחת לשנתיים בשיא עונת הצמיחה, על ידי צוות בוטנאים מיומן בסיוע סטודנטים ומתנדבים. אנו מנטרים את הצומח בשתי רמות – עושר ומגוון המינים, מדדים מקובלים המבטאים את מספר המינים בשטח והשפע היחסי של כל אחד מהם, והרכב הצומח, המנסה לבדוק אילו מינים או קבוצות מאפיינים את הצומח באותה שנה (צמחי בצל ופקעת, דגניים, קטניות, מטפסים ועוד).

ניתוח הנתונים מתמקד בשינויים בצומח במרחב הפארק, תוך השוואה בין אתרים שונים  – חורשות נטועות, חורש טבעי, שיחייה פתוחה ובין אזורים הנתונים למשטרי רעייה שונים  – רעיית בקר, עיזים או ללא רעייה. השינוייים בזמן נלמדים תוך השוואת מגוון והרכב הצומח באותן חלקות בשנים שונות.

העבודה נמשכת כשבועיים ימים, בהם מזוהים מיני הצמחים הגדלים בחלקות השונות ומוגדרים מינים חדשים שהופיעו באותה שנה. בכל שנה נוספים מינים לרשימה וחלק מהמינים שהופיעו בשנים קודמות אינם מופיעים. את היעד של שמירה על כל 670 המינים שברשימה לא ניתן “להחזיק ביד” בנקודת זמן יחידה. יעד זה מושג לאורך זמן, תוך שמירה על מגוון בתי גידול ונופים בפארק.

השינוי הוא הקבוע היחיד

אולי יעניין אותך גם...

קיימות

גינון טיפולי ברמת הנדיב

במחקרים רבים מוצג הקשר בין סביבה ירוקה, טבע או גנים פורחים ובין תחושות של רוגע ושלווה, הנאה וחיוניות. חובבי גינון מעידים על יתרונות העבודה בגינה ועל התועלת שהם מפיקים מכך: עיסוק מרגיע ומהנה, מעורר חושים, מפעיל שרירים ומאפשר ביטוי יצירתי המניב פירות, תרתי משמע.

למידע נוסף >>

נגישות בשטח

מסלול נגיש ללקויי ראייה בגנים

הטיול בגני הזיכרון משלב הנאה ושימוש בכל החושים. אנו מציעים מסלול מומלץ, אך ניתן לבחור בכל שביל אחר, ובתנאי שלא תוותרו על גן הריחות, שתוכנן במיוחד עבור כבדי ראייה

למידע נוסף >>

לאכול כאן

לאכול כאן

להשלמת חוויית הביקור ברמת הנדיב אתם מוזמנים ליהנות במטעים, בית קפה-מסעדה המציע שילוב מיוחד של תפריט חלבי כשר, מתחם פיקניק מוצל, או קיוסק.

למידע נוסף >>