20170313_122151-aspect-ratio-x

התחדשות ותמותה של מינים מעוצים בנוף הים תיכוני – השפעת טיפולי ממשק, תחרות ותנאי סביבה

דניאל בשן ואבי בר-מסדה

בפארק טבע ברמת הנדיב המאופיין בצומח ים תיכוני, מתקיימים תהליכי התחדשות של הצומח המעוצה לאחר הפרעות, לצד  תמותה של עצי אלון מצוי (Quercus calliprinos). תמותת עצים נגרמת מסיבות רבות ומגוונות, המתחלקות לשני גורמים עיקריים. גורמים א-ביוטיים לתמותה כוללים שריפות, הצפות ובצורות. גורמים ביוטיים כוללים מחלות, זקנה, שימושי אדם ותחרות. המחקר מתמקד בהשפעת גורמים שונים על שינויי צומח מעוצה, ומורכב משני חלקים בלתי תלויים המתייחסים לשני פנים של דינמיקת הצומח המעוצה במערכות ים תיכוניות בכלל וברמת הנדיב בפרט: תגובת הצומח המעוצה ככלל להפרעות ממשקיות, וכימות השפעת גורמים שונים על תמותה של עצי אלון מצוי, מין השיא במערכות צומח ים תיכוניות רבות.

דניאל בשן מחקר מעוצים (3)

אזורים ים תיכוניים רבים מאופיינים במגוון תצורות צומח. עקב שילוב של תנאי אקלים יובשניים והיסטוריית הפרעות, צמחי החורש פיתחו עמידות כנגד יובש וחום ויכולת התחדשות לאחר הפרעות. היסטוריית ההפרעות יצרה פסיפס נופי מורכב המאופיין בהטרוגניות מרחבית של בית הגידול בסקאלות שונות, ובמגוון גבוה של מינים עשבוניים. ההשפעות החיוביות של הפרעות אלו על הצומח הביאו לשימוש בחלקן ככלי ממשק לניהול מערכות צומח ים תיכוני, אשר מטרתן לשמר את מגוון המינים ולהפחית את סכנת התפשטות השריפות.
מאידך, שינויי אקלים כתוצאה מפעילות אדם צפויים להעלות את שכיחותם של אירועי בצורת, אשר יכולים לגרום לתמותה של מינים מעוצים.

ברמת הנדיב, פארק טבע המאופיין בצומח ים תיכוני, מתקיימים תהליכי התחדשות של הצומח המעוצה לאחר הפרעות, לצד  תמותה של עצי אלון מצוי (Quercus calliprinos). תמותת עצים נגרמת מסיבות רבות ומגוונות, המתחלקות לשני גורמים עיקריים. גורמים א-ביוטיים לתמותה כוללים שריפות, הצפות ובצורות. גורמים ביוטיים כוללים מחלות, זקנה, שימושי אדם ותחרות.

דניאל בשן מחקר מעוצים (2)

המחקר התמקד בהשפעת גורמים שונים על שינויי צומח מעוצה, ומורכב משני חלקים בלתי תלויים המתייחסים לשני פנים של דינמיקת הצומח המעוצה במערכות ים תיכוניות בכלל וברמת הנדיב בפרט: תגובת הצומח המעוצה ככלל להפרעות ממשקיות, וכימות השפעת גורמים שונים על תמותה של עצי אלון מצוי, מין השיא במערכות צומח ים תיכוניות רבות.

מטרות המחקר הספציפיות הינן :
1) בחינת דינמיקת התחדשות המינים המעוצים בזמן ובמרחב, כתלות בטיפולי ממשק שונים באתר המחקר הארוך טווח ברמת הנדיב;
2) אפיון וכימות המשקל היחסי של תנאי סביבה לעומת סוגים שונים של תחרות בגרימת תמותת עצי אלון מצוי בסביבה בה המים מהווים גורם מגביל. מענה על

המחקר בוצע בשני שלבים:
בתחילה מיפיתי את היסטוריית התחדשות הצומח המעוצה ברמת הנדיב תחת משטרי הפרעות שונים מתוך תצלומי אוויר ברזולוציה גבוהה. לאחר מכן ביצעתי ניתוח מרחבי של השפעת טיפולי הממשק על דינמיקת הצומח המעוצה.
בחלקו השני של המחקר, ניתחתי את הסיבות לתמותת האלונים על בסיס מדידות שדה וניתוח נתוני חישה מרחוק של מאפיינים ביוטיים ואביוטיים בסביבת  עצי אלון הנמצאים בקבוצת הניסוי (עצים ברמת סטרס-מוות) ומספר זהה של עצים בריאים אשר שימשו כקבוצת ביקורת.  לאחר מכן ביצעתי ניתוח סטטיסטי אמפירי של הגורמים לתמותת העצים, על מנת לקבוע את המשקל היחסי של גורמי סביבה לעומת תחרות בין ותוך מינית על תמותת העצים.

תוצאות מחקר זה מראות כי דינמיקת המעוצים משתנה תחת טיפולי ממשק שונים: טיפול רעיית העיזים הציג מגמה של ירידה בצומח המעוצה עקב לחץ רעייה כבד ואי יכולת התחדשות השטח לאורך זמן, ואילו הטיפול המשולב של רעיית עיזים וכריתה חד פעמית הביא לתצורה פתוחה וקבועה של הצומח המעוצה, אשר מיטבית ליצירה ותחזוקה של אזורי חיץ למניעת שריפות.

דניאל-בשן-aspect-ratio-x

בבחינת גורמי תמותה של אלון מצוי מצאתי כי גובה, אחוזי כיסוי מעוצה (משולבים כל אחד באינטראקציה עם תחרות תוך מינית) וצפיפות אלונים ליחידת שטח מהווים את הגורמים העיקריים המסבירים והחוזים את תמותת האלונים ברמת הנדיב. לפיכך ניתן להקיש כי קיימים קשרים מורכבים בין גורמים א- ביוטיים לגורמים ביוטיים, וכי יש להתאים את שיטת הממשק לצורך הגברת העמידות של האלונים באירועי בצורת על פי התוצאות הנ”ל.
תוצאות מחקר זה שיפרו את הבנתנו של הגורמים המשפיעים על דינמיקת הצומח המעוצה במערכות ים תיכוניות, ואת יכולתנו לחזות את השפעתם של שינויים סביבתיים ושינויי אקלים על הנוף הצמחי. מידע זה הוא בעל ערך רב לתכנון אפקטיבי של פעילויות ממשק ליצירה ותחזוקה של אזורי חייץ למניעת שריפות, כמו גם לניהול עומדים של אלונים מצויים ברמת הנדיב להפחתת סיכון התמותה עקב שינויי אקלים.

 

אולי יעניין אותך גם...

קיימות

אדם. קהילה. סביבה.

פעילות ענפה מתקיימת ברמת הנדיב סביב האדם וחיבורו לטבע ולסביבה.
הדבר בא לידי ביטוי, בין השאר, בגינון, בחינוך לקיימות של הדור הצעירו ואירועים המתחשבים בסביבה ותורמים לרווחה ובריאות הקהל.

למידע נוסף >>

לגלות את המקום

מערת הקבר

שעריה של רמת הנדיב נפתחו לראשונה באביב 1954, ביום בו הובאו הברון אדמונד דה רוטשילד ורעייתו אדלאייד למנוחת עולמים במערת הקבר אשר בלב הגנים.

למידע נוסף >>

איפה אוכלים

לאכול כאן

להשלמת חוויית הביקור ברמת הנדיב אתם מוזמנים ליהנות במטעים, בית קפה-מסעדה המציע שילוב מיוחד של תפריט חלבי כשר, מתחם פיקניק מוצל, או קיוסק.

למידע נוסף >>