Gazelle-Scent-Station-Census-2016-20170111-Station-109-1610-1-aspect-ratio-x

השפעת נבירה והפצת זרעים על-ידי חזיר הבר על חברת הצמחים העשבוניים

גיא דברת, גידי נאמן ואבי פרבולוצקי

השפעת נבירת חזיר בר (Sus scrofa lybicus) על חברת הצמחים העשבוניים והפצת זרעים אפי- ואנדו-זאוכורית על ידי חזירי בר נחקרה ברמת הנדיב שבדרום רכס הכרמל.
למיני יונקים בינוניים וגדולים רבים ובפרט מינים מפרי קרקע תפקיד חשוב בעיצוב המבנה וההרכב של חברת הצמחים בסביבתם. חזיר הבר הוא היונק היבשתי, הטבעי, הגדול ביותר ששרד בישראל, אבל רק מחקרים מעטים בחנו את השפעתו על בית גידולו. גם בארצות אחרות, מרבית המחקרים בדקו את השפעת החזירים על בית הגידול במקומות בהם המין הוא מין פולש ורק מחקרים מעטים עסקו בתפקודו של המין בבית גידולו הטבעי. במחקר זה נבחנה השפעת נבירת חזירי הבר על חברת הצמחים העשבוניים בכתמים פתוחים בגריגה ים-תיכונית.

PICT0567-1-aspect-ratio-x

במחקר זה בחנתי את השפעת נבירת חזירי הבר על חברת הצמחים העשבוניים בכתמים פתוחים בגריגה ים-תיכונית. דגמתי חמישה טיפולים אשר ייצגו עוצמות ומועדי נבירה שונים: נבירת קיץ, נבירת אביב, דימוי נבירה, שטח מגודר ללא נבירה ושטח פתוח ללא נבירה.
מצאתי כי נבירת קרקע על-ידי חזירי בר גרמה לשינוי בהרכב ובמבנה של חברת הצמחים העשבוניים בהשוואה לשטחים בהן נמנעה נבירה. נבירת קיץ, לפני תקופת הצמיחה, העלתה את מגוון המינים אך לא שינתה את היבול הצמחי לעומת שטח בו נמנעה נבירה.
נבירה בתקופת הצמיחה הפחיתה את היבול הצמחי אך לא שינתה את מגוון המינים. היקף הנבירה בשטח המחקר נבדק שלושה פעמים בקיץ בחורף ובאביב. מצאתי כי נבירה מתקיימת במשך כל השנה אך היקפה משתנה בין העונות.
בחורף ובאביב היקף הנבירה היה כ- 4% מכלל השטח הניתן לנבירה ובקיץ ירד היקף הנבירה לכדי 2%. נמצאה העדפה עונתית לנבירה בין מפנים, שטחי רמה ותצורת צומח: בחורף הועדפו חורשות אורנים ושטחים פתוחים בגריגה נמוכה במפנה צפוני, באביב הועדפו שטחי גריגה גבוהה ונמוכה במפנה דרומי ובקיץ עיקר הנבירה נמצאה בשטחי הגריגה בשני המפנים.

wild-boar-3046246_640

נבירת קרקע על- ידי חזירי בר היא משטר הפרעה המתקיים לאורך כל השנה. נבירות בעוצמות, היקפים ועונות שונות יוצרות למעשה נישות התחדשות האחראיות להיווצרות מגוון של תנאים הגורמים לכתמיות בנוף הצומח העשבוני.

תוצאות המחקר מציגות את תרומתו של חזיר הבר לשימור המבנה והמגוון בבית הגידול הטבעי שלו, אשר בו קיימים מיני צמחים המותאמים לבית הגידול המופרע על- ידי נבירה ויתכן כי חלקם גם תלויים בעצם קיומה.
הפצת זרעים על- ידי חזירי בר נבדקה באמצעות הנבטה של דגימות גללים, לעוסיות וסירוק. מיני צמחים רבים נמצאו כמופצים אפי- ואנדוזאוכורית על-ידי חזירי בר. כל 22 מיני הצמחים שהופצו בצורה אפיזאוכורית היו חד-שנתיים.
לעומת זאת, בין הצמחים שהופצו אנדוזאוכורית היו 22 מינים חד-שנתיים ושמונה רב-שנתיים. בניגוד לגללים, הלעוסיות לא הכילו זרעים חיוניים. מרבית המינים אשר נמצאו כמופצים אפיזאוכורית היו מינים מקומיים, ולעומתם נמצאו מינים גרים רבים כמופצים בהפצה אנדוזאוכורית.

20170222_090855-aspect-ratio-x

חזירי הבר חוזרים לנצל מקורות מזון עונתיים ומסתגלים למקורות מזון חדשים, הרגלי חיפוש המזון, ההתפלשות והנבירה של חזירי הבר הופכים אותם למפיצי זרעים חשובים במיוחד של מיני מעזבות ומינים המתפתחים בשטחים מופרעים.
התמעטות השטחים הפתוחים והגדלת הקיטוע של בתי גידול טבעיים מעלה את חשיבותם של סוכני הפצת זרעים לטווח רחוק לשימור מינים בתוך מערכת אקולוגית מקוטעת המשתנה במהירות.
חזירי בר יכולים לקשר בין אוכלוסיות צמחים מבודדות ולתרום להתבססותן של אוכלוסיות חדשות. הממשק הנוכחי של אוכלוסיות חזירי הבר בישראל מנוהל בעיקר על-פי מידת הנזק שהם גורמים לחקלאות.

תוצאות מחקר זה מצביעות על תפקידם של החזירים בהפצת הזרעים של צמחים ושמירה על VI המגוון של כתמי הצחים העשבוניים בגריגה הים- תיכונית, תפקיד שגם בו יש להתחשב בזמן תכנון הממשק של אוכלוסיות החזירים בישראל.

אולי יעניין אותך גם...

קיימות

אדם. קהילה. סביבה.

פעילות ענפה מתקיימת ברמת הנדיב סביב האדם וחיבורו לטבע ולסביבה.
הדבר בא לידי ביטוי, בין השאר, בגינון, בחינוך לקיימות של הדור הצעירו ואירועים המתחשבים בסביבה ותורמים לרווחה ובריאות הקהל.

למידע נוסף >>

לגלות את המקום

גן הדקלים

בגן הדקלים של רמת הנדיב נמצא אוסף של מכובד של מיני דקלים ודמויי דקלים. רובם המכריע הם צמחי תרבות, מתוכם רק התמר גדל בארץ.

למידע נוסף >>

איפה אוכלים

לאכול כאן

להשלמת חוויית הביקור ברמת הנדיב אתם מוזמנים ליהנות במטעים, בית קפה-מסעדה המציע שילוב מיוחד של תפריט חלבי כשר, מתחם פיקניק מוצל, או קיוסק.

למידע נוסף >>