129RHN_Hike0628-aspect-ratio-x

השפעות ממשק רעייה על זוחלים בחורש ים תיכוני: עלייתה של אנפית הבקר ותפקודה כטורף משמעותי בחורש

רועי טלבי, עדו יצחקי ואבי בר מסדה

המחקר עוסק בהשפעות של רעיית בקר על חברת מיני הזוחלים בחורש הים-תיכוני בצפון הארץ, דרך השינויים המתבטאים במבנה הצמחייה וכן דרך נוכחות אנפית הבקר, טורף המתלווה אל הבקר בשטח. המחקר שופך אור על תפקודו של מין מתפרץ זה, שעד כה נחשד כבעייתי עבור המערכת האקולוגית, אך כעת ברור כי השפעתו על בעלי חיים קטנים המצויים בבסיס מארג המזון היא משמעותית עד כדי דלדולם של מינים שלרוב נמצאים בשפע גבוה בשטחי חורש.

Cattle-Egret-foraging-from-the-back-of-a-cow-Ramat-Hanadiv-May-2017-aspect-ratio-x

רקע
ההשלכות של מדיניות שמירת הטבע המודרנית והממשקים הנגזרים מהדינאמיקה בתרבות האדם על האקולוגיה של צמחים ובעלי חיים מעסיקות אקולוגים רבים ברחבי העולם בכלל ובאגן הים התיכון בפרט. העבודה הנוכחית מתמקדת בחברת הזוחלים כמודל להשפעות הממשק בחורש, קבוצה שטרם נחקרה בהיבט זה בישראל ובאגן הים התיכון. ככלל, שימושי קרקע שונים מהווים איום מרכזי עבור מיני זוחלים ברחבי העולם, אך הידע אודות השפעותיהם על הרכבי המינים ועל תגובות החברות הנו מועט (Thompson et al, 2016).

בשנים האחרונות התגבשה ההכרה כי זוחלים מהווים ביואינדיקטורים מוצלחים לאיכות בית הגידול בשל מגוון סיבות (הם נפוצים ובולטים באזור הים-תיכוני במערכות טבעיות המושפעות על ידי אדם; התצפית עליהם פשוטה יחסית ומניבה אינפורמציה רבה; המינים ניתנים לזיהוי בקלות יחסית; הוכח במחקרים שחלק

Cattle Egret (Bubulcus ibis) preys on a Lebanon Lizard (Phoenicolacerta laevis) in the Lower Galilee March 2017_

מהמינים רגישים מאוד לשינויים סביבתיים, ועוד).
לאור ההיסטוריה של הרעייה בארץ הניחו החוקרים כי רעיית עיזים תטיב עם חברת זוחלים, לעומת רעיית בקר שהפכה שכיחה בעשורים האחרונים. שינוי ממשקי זה, לצד תמורות נוספות בנוף הישראלי, הביאו להתבססותו של טורף המתלווה אל הבקר שהיה נדיר בעבר בשטחי המרעה, לרבות החורש והיער הים-תיכוניים – אנפית הבקר. ההנחה היא כי אנפית הבקר עשויה להוות גורם משמעותי עבור חברת הזוחלים, בפרט עבור חברת הלטאות.

מהלך המחקר
הדיגום כלל מסלול רגלי אקראי ותצפית ישירה בזוחלים ומיני יונקים ועופות דומיננטיים בשטחי ממשק שונים. הדיגומים ברמת הנדיב נערכו במהלך שתי עונות אביב ושתי עונות סתיו (2018-2017), ב-7 אתרים שונים ברחבי הפארק. בנוסף, נערכו דיגומי לילה לצורך השלמת איסוף מידע אודות שפע מינים המתאימים לאיתור בחשיכה, בעיקר זיקיות ים-תיכוניות ושממיות עצים.

פעילות אנפיות הבקר נבחנה באמצעות תצפיות ישירות במהלך הדיגומים, תצפיות ממאגרי נתונים ארציים ושימוש בצילומים של מצלמות שבילים שהופעלו בשנתיים האחרונות ברחבי הפארק.

במקביל, נבדק תפריט מזון האנפיות בעשר מושבות במהלך עונת הקינון באמצעות ניתוח פליטות המזון המובא מן השדה על ידי הבוגרים אל הגוזלים וכן הוגדרו ונספרו פרטי הזוחלים במזון האנפיות.

תוצאות

מפת התפוצה שנבנתה עבור מושבות קינון של אנפיות הבקר הצביעה על כך שרמת הנדיב נמצאת בלב אחד האזורים הנגועים ביותר בצפון הארץ, כפי שהעידו גם מצלמות שבילים ותצפיות ישירות בלהקות אנפיות במרבית שטחי הפארק.

חברת הזוחלים המתקיימת ברמת הנדיב דלה באופן חריג יחסית למרבית אזורי החורש בצפון. ליקוט וניתוח פליטות אנפיות בקר בוגרות לגוזלים בעונת הקינון חשפו ערכים משמעותיים של שפע פרטים ועושר מיני זוחלים בדיאטת האנפיות. מניתוח הרכבו המשקלי של מזון האנפיות וספירת פרטי הזוחלים בכל מושבה, נמצא כי זוחלים מהווים כ-20% מכלל המזון החי הנטרף על ידי מין זה.

מסקנות: ממצאי המחקר מבססים את ההנחה כי אנפית הבקר היא טורף המהווה איום עבור אוכלוסיות זוחלים (בעיקר זוחלים קטנים). בעוד שרעייה משפרת את הטרוגניות השטח ופותחת את הסבך- פעולה הצפויה להיטיב עם זוחלי החורש, נוכחותה של אנפית הבקר, המתלווה אל הבקר בשטח, מצמצמת באופן בולט את מגוון הזוחלים ומיני פרוקי רגליים המהווים מזון חשוב עבור זוחלים וקבוצות נוספות של חולייתנים. לאור זאת, מומלץ לצמצם את גודל עדר הבקר ולשקול את עיתוי ומשך תקופת הרעייה. יש להמשיך לנטר את פעילות האנפיות, לצד פגיעה מכוונת בהצלחת הקינון במושבות הקינון.

אולי יעניין אותך גם...

קיימות

גינון בר קיימא

גינון בר-קיימא מוגדר כגינון המתחשב בצורכי הדור הנוכחי בלי לפגוע בצורכי הדורות הבאים. הוא כולל תכנון גן המתחשב ברכיבים הקיימים באתר

למידע נוסף >>

לגלות את המקום

גן הדקלים

בגן הדקלים של רמת הנדיב נמצא אוסף של מכובד של מיני דקלים ודמויי דקלים. רובם המכריע הם צמחי תרבות, מתוכם רק התמר גדל בארץ.

למידע נוסף >>

איפה אוכלים

לאכול כאן

להשלמת חוויית הביקור ברמת הנדיב אתם מוזמנים ליהנות במטעים, בית קפה-מסעדה המציע שילוב מיוחד של תפריט חלבי כשר, מתחם פיקניק מוצל, או קיוסק.

למידע נוסף >>