AL17_02_07_9689-aspect-ratio-x

טבע, נוף ומורשת (ער)

פארק הטבע רמת הנדיב מקיף את גני הזיכרון בהם טמונים הברון בנימין אדמונד דה רוטשילד ורעייתו. הפארק מנוהל בדרך המשלבת בין שמירה על ערכי טבע, נוף ומורשת לבין פעילות לציבור הרחב, מחקר וחינוך.
פארק הטבע מזמן להולכים בשביליו היכרות עם סביבות חיים מגוונות. מרבית שטחו מכוסה בנופי שיחים, משולבים בחורש ים תיכוני וחורשות ברושים ואורנים נטע האדם. מגוון הנופים ובתי הגידול תומכים בעושר מינים של צומח ובעלי חיים. מחקר מדעי וניטור שוטף מהווים את הבסיס לקבלת החלטות לגבי ממשק הפארק.