bird-g21c81da9c_1920-aspect-ratio-x

תכנית "מלחמת המינים"

מלחמת המינים

תכנית “מלחמת המינים: המיינה המצויה” עוסקת במינים פולשים והשפעתם על האדם ועל המערכות האקולוגית, תוך התמקדות במיינה המצויה כמקרה בוחן.

התכנית פותחה בשנת הלימודים תשפ”ב ע”י צוות תחום החינוך ורמת הנדיב ואגף החינוך והקהילה ברשות הטבע והגנים, ומיועדת לתלמידים בחטיבות הביניים, כחלק מתכנית הלימודים בתחום המדע והטכנולוגיה.

התכנית כוללת מערכי שיעור בהובלת המורה, מערכי ניטור אקולוגי ושאלון סוציולוגי בנושא מיינות. הנתונים האקולוגיים והסוציולוגיים הנאספים במסגרת התכנית משמשים את התלמידים בביצוע תהליכי חקר בנושא, וכן חוקרים באקדמיה וברשות הטבע והגנים.

מטרות התכנית:

  1. לקדם מודעות לנושא של מינים פולשים, דרך מקרה הבוחן של המיינה
  2. לקדם תפיסה ביקורתית המבוססת על ידע מדעי בנושא המינים הפולשים
  3. לסייע באיסוף נתונים ומידע אקולוגי וסוציולוגי בנושא מיינות
  4. לעודד מעורבות ופעולה למען האדם והסביבה באמצעות פלטפורמת מדע אזרחי-קהילתי

בשנת תשפ”ב התקיים פיילוט מצומצם של התכנית. בשנת הלימודים תשפ”ג התכנית מתוכננת להתרחב וצפויה לכלול השתלמות מורים בהיקף 30 שעות, במסגרת התכנית. מועד תחילת התכנית אוקטובר 2022.

 

אולי יעניין אותך גם...

קיימות

הקמת השותפות לקיימות אזורית

בשנת 2015 ייסדה רמת הנדיב את “השותפות לקיימות אזורית” במטרה לשלב כוחות למען שיפור איכות החיים באזור. חמש רשויות שכנות, חברו אל רמת הנדיב כדי להתמודד יחד עם אתגרי השמירה על מרקמו הייחודי של המרחב הסובב את בקעת הנדיב ואת נחל תנינים.

למידע נוסף >>

לגלות את המקום

גן הריחות

גן זה, הצעיר בגנים (הוקם ב-1985), תוכנן במיוחד למען כבדי הראייה. הגברת דורותי דה רוטשילד חיפשה דרך לאפשר גם למי שאינם רואים ליהנות מהפריחה ויזמה הקמת גן המזמין את כל החושים להשתתף בחוויה שבגנים.

למידע נוסף >>

איפה אוכלים

לאכול כאן

להשלמת חוויית הביקור ברמת הנדיב אתם מוזמנים ליהנות במטעים, בית קפה-מסעדה המציע שילוב מיוחד של תפריט חלבי כשר, מתחם פיקניק מוצל, או קיוסק.

למידע נוסף >>