-גליק-טבע-בפארק-scaled-aspect-ratio-x

תכניות לתלמידים ולבני נוער

אנו פועלים עם רשויות ובתי ספר במרחב הסמוך לרמת הנדיב לקידום מטרות משותפות לאזור בתחום הקיימות, תוך הטמעת תפיסת הקיימות כיסוד מארגן במוסדות החינוך השונים וטיפוח מעורבות סביבתית-חברתית. אנו מפעילים תכניות חינוכיות שונות לבתי ספר בסביבה הקרובה, המשלבת סיורים ברמת הנדיב.