AL14_09_30_0836-aspect-ratio-x

שריפות יער - ניטור ומעקב

במאה העשרים, ובפרט בעשור האחרון, ניכרת עלייה משמעותית בשכיחות השריפות ובחומרתן באזורים פתוחים וביערות בארץ ובעולם. השריפות בישראל (ובאגן הים התיכון בכלל) נגרמות בעיקרן כתוצאה מהגורם האנושי, מהוות סכנה לנפש ומובילות לפגיעה ברכוש, בטבע ובנוף. נראה כי אין אפשרות למנוע את פרוץ השריפה, אך יש לנקוט בכל האמצעים שיסייעו לעצור אותה ולהפחית את הנזק הצפוי להיגרם בעקבותיה.

styggkarret-433688_1920

למרות שישנן גישות ודעות שונות לגבי הממשק היעיל ביותר לצמצום נזקי שריפות באזורים טבעיים המנוהלים ע”י האדם, לשיטות ממשק שונות יש מטרה משותפת אחת – הורדת פוטנציאל הדליקות ע”י הפחתת כיסוי הצומח העשבוני והמעוצה והפחתת חומר הדלק המצטבר בשטח. זאת ניתן להשיג באמצעות רעייה (עיזים ובקר), כריתה וגיזום (מכאניים וידניים), ניהול אזורי חיץ ושריפות מבוקרות.
בפארק הטבע רמת הנדיב ובישראל בכלל, מקובל ומיושם השימוש בכריתה, גיזום ורעייה ובאזורי חיץ. במהלך השנים נצברו ידע וניסיון מעשי, ונערכו עשרות מחקרים אשר בחנו את יעילותן של פעולות ממשק שונות למניעת שריפות והשפעתן על המערכת האקולוגית ופורסמה ספרות ענפה.
לגבי שריפה מבוקרת, לעומת זאת, הניסיון והידע בארץ מעטים, למרות היותה של שיטה זו חלופה ממשקית מקובלת המיושמת באזורים רבים בעולם (אגן הים התיכון, דר’ אפריקה).
למעקב המתבצע לפני ואחרי שריפה חשיבות עצומה בלימוד תגובת המערכת האקולוגית ברמות השונות ולצורך קבלת החלטות לגבי האפשרויות הממשקיות השונות, על היתרונות והחסרונות הגלומים בהן.

הדו”ח שלפניכם מציע פרוטוקול עבודה מפורט לניטור משתנים שונים לפני, במהלך ואחרי שריפה ומטרתו לשמש כ”תכנית מגירה” שניתן יהיה ליישמה במידה ותפרוץ שריפה ספונטנית, או במידה שיוחלט לבצע שריפה מבוקרת (יזומה) של שטח מסוים בפארק הטבע. הנתונים שייאספו יוכלו לשמש כלי חשוב בלימוד השפעת שריפה על המערכת המקומית שלנו, על מאפייניה הייחודיים.

אולי יעניין אותך גם...

קיימות

הקמת השותפות לקיימות אזורית

בשנת 2015 ייסדה רמת הנדיב את “השותפות לקיימות אזורית” במטרה לשלב כוחות למען שיפור איכות החיים באזור. חמש רשויות שכנות, חברו אל רמת הנדיב כדי להתמודד יחד עם אתגרי השמירה על מרקמו הייחודי של המרחב הסובב את בקעת הנדיב ואת נחל תנינים.

למידע נוסף >>

לגלות את המקום

גן המפלים

בחלק המערבי של גני הזיכרון, סמוך למערת הקבר של הברון רוטשילד ורעייתו, נמצא גן המפלים. המבנה של הגן ומיקומו מעניקים לו אווירה קסומה ומיוחדת במינה.

למידע נוסף >>

איפה אוכלים

לאכול כאן

להשלמת חוויית הביקור ברמת הנדיב אתם מוזמנים ליהנות במטעים, בית קפה-מסעדה המציע שילוב מיוחד של תפריט חלבי כשר, מתחם פיקניק מוצל, או קיוסק.

למידע נוסף >>