20170220_115658-aspect-ratio-x

מינים נדירים

ד”ר רחלי שוורץ צחור

מיני צמחי בר נדירים הם מינים שאינם נפוצים, כלומר, מספר הצמחים שלהם בשטחי הבר מועט. תפוצתם הולכת ומצטמצמת ויש חשש שבעתיד אף ייכחדו.

April 2 מרוות איג שוורץ-צחור 2008 078

צמח נדיר אינו בהכרח צמח “מוגן”, רוב הצמחים המוגנים, כמו הרקפת המצויה או הכלנית המצויה, הם צמחים בעלי פרחים יפים במיוחד שבעבר נקטפו בידי מטיילים, ולכן נחקק חוק האוסר על קטיפתם או עקירתם בכדי להגן עליהם. פרחיהם של הצמחים הנדירים, לעומתם, לא תמיד כה מרהיבים, ולמעשה רובם אינם מוגנים על פי חוק על אף נדירותם.

בשלהי 2007 הוחלט בפארק טבע רמת הנדיב לגבש תכנית לשימור ולהגנה על מיני הצמחים הנדירים הגדלים בשטחו.

לצורך זה, בראש ובראשונה הוכנה רשימה של כל המינים הנדירים הגדלים בפארק. הרשימה נערכה על ידי הצלבה בין רשימת הצמחים הגדלים ברמת הנדיב לבין רשימת הצמחים הנדירים הגדלים בכל שטחה של מדינת ישראל, שבה מוגדרת מידת הנדירות של כל מין. הצלבה זו הניבה רשימה של 43 מיני צמחים נדירים הגדלים ברמת הנדיב.

בשלב השני אותרו ומופו אתרי הצימוח של כל המינים הנדירים שנכללו ברשימת הצמחים הנדירים של רמת הנדיב. לצורך כך הכנו “מדריך שדה למיני צמחים נדירים ברמת הנדיב” שכלל תמונות צבעוניות של הצמחים ופרטים כמו עונת הפריחה

Marchדבורנית הדבורה רחלי שוורץ-צחור 2008 105

שלהם ובית הגידול בו הם צפויים להימצא. הסיורים לאיתור ולמיפוי הצמחים נערכו בשנים 2008–2009 בעזרת GPS.

השלב האחרון לפני יישום התכנית היה קביעת סדר קדימויות שלפיו יוחלט אילו מינים נדירים יש לשמר תחילה. לשם כך הועברה רשימת המינים הנדירים לתריסר בוטנאים בעלי ניסיון בשמירת טבע בישראל, כדי שיסייעו לדרג את עשרת מיני הצמחים הנדירים שבשימורם רצוי להתמקד תחילה.

בהמשך דאגנו לשימור הצמחים הנדירים ברמת הנדיב בשני אופניי השימור העיקריים המקובלים בעולם: שימור In-situ בשטח הטבעי שבו גדלים הצמחים ברמת הנדיב, ושימור Ex-situ במשתלה ולאחר מכן מסירת שתילים וזרעים של המינים הנדירים לשימור בגנים בוטניים בארץ, לבנק הגנים הישראלי ולבנק הגנים העולמי בלונדון וכמו כן השבנו לטבע לבתי גידול מתאימים שטיחים של צמחים נדירים.

שלבים אלו סוכמו במאמר מפורט שהתפרסם בכתב העת “אקולוגיה וסביבה” תחת הכותרת “קביעת סדר קדימויות בשימור צמחים נדירים – פארק רמת הנדיב כמקרה מבחן”.

 

אולי יעניין אותך גם...

קיימות

אדם. קהילה. סביבה.

פעילות ענפה מתקיימת ברמת הנדיב סביב האדם וחיבורו לטבע ולסביבה.
הדבר בא לידי ביטוי, בין השאר, בגינון הטיפולי, בחינוך לקיימות של הדור הצעירו אירועים המתחשבים בסביבה ותורמים לרווחה ובריאות הקהל.

למידע נוסף >>

לגלות את המקום

גן הריחות

גן זה, הצעיר בגנים (הוקם ב-1985), תוכנן במיוחד למען כבדי הראייה. הגברת דורותי דה רוטשילד חיפשה דרך לאפשר גם למי שאינם רואים ליהנות מהפריחה ויזמה הקמת גן המזמין את כל החושים להשתתף בחוויה שבגנים.

למידע נוסף >>

איפה אוכלים

לאכול כאן

להשלמת חוויית הביקור ברמת הנדיב אתם מוזמנים ליהנות במטעים, בית קפה-מסעדה המציע שילוב מיוחד של תפריט חלבי כשר, מתחם פיקניק מוצל, או קיוסק.

למידע נוסף >>