IMG_0799-aspect-ratio-x

התבססות אורן ירושלים בחורש הטבעי ברמת הנדיב

יגיל אוסם, אילה לביא ואריק רוזנפלד

התפשטות צמחים מתחום תפוצתם המוכר לעבר שטחים חדשים היא חלק בלתי נפרד מהדינאמיקה של מערכות אקולוגיות. התופעה של התפשטות עצי אורן ירושלים מחלקות נטועות והתבססותם בשטחי צומח ים תיכוני טבעי סמוכים נצפית לאחרונה באזורים רבים ומגוונים בישראל.

IMG_0794

אורן ירושלים הוא מין מקומי בישראל מזה אלפי שנים ומהווה גם בימינו מרכיב בצומח הטבעי של ארצנו (בעיקר בכרמל ובהרי יהודה). מחקרים מדעיים מצביעים על כך שבמהלך ההיסטוריה חלו תנודות בתפוצה של אורן ירושלים במזרח התיכון בכלל ובישראל בפרט. כיום, קיומן של אוכלוסיות טבעיות (שלא ניטעו ע”י קק”ל) של אורן ירושלים בישראל מוגבל לאזורים מצומצמים יחסית עם תנאי בית גידול מיוחדים. אלה הן אוכלוסיות ששרדו מאוכלוסייה רחבה יותר שהתקיימה כאן בעבר.

ההערכה המקובלת היא כי הייעור האינטנסיבי שנעשה בישראל במחצית השנייה של המאה העשרים גרם לשינוי דרמטי הן מבחינת מספר עצי האורן המייצרים ומפיצים זרעים והן מבחינתם תפוצתם, היות והאורנים ניטעו באזורים רבים בהם לא התקיימו באותה עת אוכלוסיות טבעיות של אורן ירושלים.

שני מרכיבים אלו הגבירו במידה משמעותית את הסיכוי להתבססות אורנים בשטחים נוספים בחבל הים-תיכוני של ישראל.

רוב חורשות האורנים ברמת הנדיב ניטעו ע”י קק”ל בין השנים 1976-1978. לאור המלצות מומחים ורגישותו של אורן ירושלים למזיקים, רק חלק קטן מהחורשות שניטעו התבססו על מין זה (לדוגמה – לאורך כביש הכניסה לרמת הנדיב).

IMG_0774

כיום, 30 שנה אחרי, ניתן לראות בתוך שטחי החורש הטבעי ברמת הנדיב כמות רבה של עצי אורן ירושלים, אשר רובן לא ניטעו ברמת הנדיב אלא הופצו אל השטח והתבססו בו.

מחקר שיזמה הנהלת רמת הנדיב, בחן את הדינמיקה של תהליך התבססות אורן ירושלים בפארק הטבע של רמת הנדיב. במסגרת המחקר מופו ואופיינו בשטח ומהאוויר שלושה דורות של עצי אורן ירושלים הפזורים בפארק. במחקר נמצא כי תהליך ההתבססות הינו דינאמי ותלוי באדם. נמצא כי פיזור האורנים בשטח הפארק תלוי באופן חזק במרחק מעצים נטועים בוגרים (ראו גרף מס’ 1)

ובמבנה הצומח (מבחינת כיסוי וגובה הצומח). קצב ההתבססות היה גבוה באופן מובהק בתצורות צומח פתוחות (שיחייה נמוכה או חורש דליל) כאשר בתנאים של חורש מפותח וסבוך יותר (מבחינת כיסוי וגובה הצומח) פוחתת צפיפות האורנים המתבססים בשטח.

 

 גרף מס’ 1: צפיפות זריעי האורנים ביחס לקרבה לעצים נטועים

(“זריעים” = עצים צעירים אשר התבססו בשטח)

IMG_0783

באשר לחיזוי הדינאמיקה העתידית של התבססות האורנים בפארק וההשלכות הנופיות של התופעה, ניתן לציין מספר נקודות:

  • קצב התבססות האורנים צפוי להתגבר בטווח הקרוב עקב הגעת עצים צעירים שהתבססו בשטח לשלב של ייצור זרעים, תהליך שיביא לעלייה במספר האורנים מפיצי הזרעים ברחבי הפארק. בעקבות תהליך זה, שטחים שהיום עדיין מרוחקים מעצים מפיצים, ייחשפו ללחץ התבססות אורנים ההולך וגובר.
  • מאידך, בטווח הארוך יותר יש סיכוי להאטת קצב ההתבססות עקב הזדקנות אורנים נטועים וירידה בייצור הזרעים.
  • ההתנגדות לתהליך ההתבססות תלויה, ככל הנראה, בדינאמיקה של הצומח הטבעי. בשטחים בהם נמצא הצומח הטבעי במגמה של התפתחות (עלייה בכיסוי ובגובה הצומח) תתגבר, ככל הנראה, ההתנגדות להתבססות האורנים, כלומר – קצב ההתבססות יואט.

 

 

אולי יעניין אותך גם...

קיימות

גינון בר קיימא ברמת הנדיב

גינון בר-קיימא מוגדר כגינון המתחשב בצורכי הדור הנוכחי בלי לפגוע בצורכי הדורות הבאים. הוא כולל תכנון גן המתחשב ברכיבים הקיימים באתר

למידע נוסף >>

לגלות את המקום

מערת הקבר

שעריה של רמת הנדיב נפתחו לראשונה באביב 1954, ביום בו הובאו הברון אדמונד דה רוטשילד ורעייתו אדלאייד למנוחת עולמים במערת הקבר אשר בלב הגנים.

למידע נוסף >>

איפה אוכלים

לאכול כאן

להשלמת חוויית הביקור ברמת הנדיב אתם מוזמנים ליהנות במטעים, בית קפה-מסעדה המציע שילוב מיוחד של תפריט חלבי כשר, מתחם פיקניק מוצל, או קיוסק.

למידע נוסף >>