128RHN_Hike0615-scaled-aspect-ratio-x

רקע בסיסי על פארק הטבע

פארק הטבע מהווה את החלק העיקרי של רמת הנדיב, והוא משתרע על פני כ-4500 דונם של צומח ים תיכוני טבעי משולב בחורשות אורנים וברושים אשר ניטעו בשנות ה-70-80 ע”י קק”ל. פארק הטבע מנוהל מתוך מטרה לשמר את הצומח הטבעי המגוון ואת המאפיינים הפיסיים והתרבותיים של האזור, כמו גם לשקם צומח, חי, נופים טבעיים ושטחים שנפגעו או נהרסו.  בית הגידול המשוקם פתוח לחוקרים, לתלמידים ולפנאי ונופש לציבור הרחב.

-הטבע-aspect-ratio-x

התכנון והממשק הדרושים לשימור תנאים מיטביים בפארק הטבע מבוססים על מחקר מתמשך.
לפני ייסודו של הפארק (ב-1984) היו הצעות שונות לשימוש בשטח, ביניהן הקמת גן בוטני לצומח תנכ”י ואחר, ומרכז ארצי לחינוך גופני. הקרן הקיימת לישראל שניהלה את הפארק בשנות השבעים של המאה הקודמת, נטעה חורשות אורנים וברושים ביותר מ-18% מהשטח. הרעיון של הפיכת השטח לפארק טבע הפתוח לציבור ללא תשלום, התפתח באמצע שנות ה-80 של המאה הקודמת כאשר החברה להגנת הטבע חברה עם יד הנדיב, היא קרן רוטשילד.

באותה תקופה היה ידוע מעט מאד על השטח והמערכת האקולוגית שלו. על מנת לפתח גישה מקיימת לממשק ולפיתוח, החל, באמצע שנות ה-80 של המאה הקודמת, מחקר המבוסס על ארבעה קווים המנחים אותנו עד היום:

  1. ביצוע סקרים ומחקרים שנועדו להשגת ידע בסיסי על המערכת האקולוגית של רמת הנדיב, על מנת להבין את התהליכים המניעים אותה – תנאי מקדים וחיוני טרם התווית כל תכניות פיתוח, ממשק או חינוך.
  2. חפירות ארכיאולוגיות וחשיפת אתרים עתיקים בשטח הפארק.
  3. הקמת תשתית לטיולים רגליים. פותחה רשת שבילים המובילים לנקודות העניין העיקריות בפארק הטבע. כל השבילים מעגליים והם מתחילים ומסתיימים במרכז המבקרים. שבילי הטיולים מותאמים לדרגות קושי שונות ומסומנים בצורה ברורה; קיימות מפות וחוברות סיור לכל שבילי הטיול.
  4. ממשק (Active management) – מטרת הממשק בפארק הטבע הינה לשמר ולטפח בתי גידול שונים כדי לתמוך במגוון ביולוגי עשיר ואטרקטיבי. על מנת להשיג מטרות אלו יושמו פעולות ממשק שונות בפארק החל מהשנים הראשונות, אשר כללו גם הכנסת עדרי בקר ועיזים לרעייה בשטח, הסרה ידנית של שיחים, גידור להגן על מיני צמחים נדירים והשבה ואישוש של  מינים בסכנת הכחדה.

אולי יעניין אותך גם...

קיימות

הקמת השותפות לקיימות אזורית

בשנת 2015 ייסדה רמת הנדיב את “השותפות לקיימות אזורית” במטרה לשלב כוחות למען שיפור איכות החיים באזור. חמש רשויות שכנות, חברו אל רמת הנדיב כדי להתמודד יחד עם אתגרי השמירה על מרקמו הייחודי של המרחב הסובב את בקעת הנדיב ואת נחל תנינים.

למידע נוסף >>

לגלות את המקום

מערת הקבר

שעריה של רמת הנדיב נפתחו לראשונה באביב 1954, ביום בו הובאו הברון אדמונד דה רוטשילד ורעייתו אדלאייד למנוחת עולמים במערת הקבר אשר בלב הגנים.

למידע נוסף >>

איפה אוכלים

לאכול כאן

להשלמת חוויית הביקור ברמת הנדיב אתם מוזמנים ליהנות במטעים, בית קפה-מסעדה המציע שילוב מיוחד של תפריט חלבי כשר, מתחם פיקניק מוצל, או קיוסק.

למידע נוסף >>