-aspect-ratio-x
-בגינה-aspect-ratio-x

קיימוּת - בין אדם לסביבה

כשמדברים על קיימות, מתכוונים לחיבור של שלושה היבטים – סביבה, חברה וכלכלה, ובעצם מה שקושר את האדם, את רווחתו ואת איכות חייו, לסביבה שבה הוא חי.
את המוטו הזה אימצנו לא רק אל ליבנו; בפעולותינו ובהחלטותינו היומיומיות אנחנו מתחשבים בהיבטים של קיימות ומשתדלים להתנהל תוך התחשבות בסביבה ובתשומת לב להשפעה על הסביבה ועל האדם.
אנו שמחים לשתף אתכם במגוון הפעילויות שאנו עושים, כל יום, כל השנה, להתנהלות מקיימת יותר ולמען עתיד טוב יותר לכולנו. הצטרפו גם אתם לידע, לרעיונות, לחשיבה ולעשייה.