-aspect-ratio-x
-בגינה-aspect-ratio-x

קיימוּת - בין אדם לסביבה

הידעתם? קיימות זה לא רק “ירוק”!
כשמדברים על קיימות, מתכוונים לחיבור של שלושה היבטים – סביבה, חברה וכלכלה, ובעצם מה שקושר את האדם, את רווחתו ואת איכות חייו, לסביבה שבה הוא חי.
את המוטו הזה אימצנו לא רק אל ליבנו; בפעולותינו ובהחלטותינו היומיומיות אנחנו מתחשבים בהיבטים של קיימות ומשתדלים להתנהל תוך התחשבות בסביבה ובתשומת לב להשפעה על הסביבה ועל האדם.
אנו שמחים לשתף אתכם במגוון הפעילויות שאנו עושים, כל יום, כל השנה, להתנהלות מקיימת יותר ולמען עתיד טוב יותר לכולנו. הצטרפו גם אתם לידע, לרעיונות, לחשיבה ולעשייה.

יעדי הקיימות שלנו
16.4 (17)
אדם. קהילה. סביבה.

אדם. קהילה. סביבה.

פעילות ענפה מתקיימת ברמת הנדיב סביב האדם וחיבורו לטבע ולסביבה.
הדבר בא לידי ביטוי, בין השאר, בגינון הטיפולי– המאפשר ריפוי ויצירתיות בגינה, בדאגה לנגישות באתר שתאפשר ביקור לכולם, בחינוך לקיימות של הדור הצעיר ואפילו של אירועים המתחשבים בסביבה ותורמים לרווחה ובריאות הקהל....

למידע נוסף>>
full (3)
בנייה ירוקה ותשתיות

בנייה ירוקה ותשתיות

רמת הנדיב שמה לנגד עיניה את המטרה לצמצם את השפעתה השלילית על הסביבה ולהקטין את טביעת כף הרגל האקולוגית שלה. לכן, אנו מקפידים על עקרונות של בנייה ירוקה, חוסכים במים ובאנרגיה במגוון דרכים יצירתיות, עוברים בהדרגה להדברה ביולוגית של מזיקים ומייצרים קומפוסט משובח מפסולת גננית....

למידע נוסף>>
_17A4723
גינון ואקולוגיה

גינון ואקולוגיה

למידע נוסף>>