DSC05932-scaled-aspect-ratio-x

יובל ה-70

שנת 2024 היא השנה בה אנו מציינים 70 שנה לפתיחת גני רמת הנדיב ו-90 שנה לפטירתו של הברון רוטשילד.
המבקרים שמגיעים לרמת הנדיב, מתפעלים מהקסם של פארק הטבע הפראי ומהיופי המוקפד של גני הזיכרון המטופחים. הגנים והפארק המקיף אותם נפתחו לציבור ב 6- באפריל 1954 בטקס ממלכתי, שבו הובאו לקבורה 20 שנה לאחר פטירתם בצרפת הברון רוטשילד ורעייתו.
את 70 השנים לגני רמת הנדיב, אנו מציינים באירועים הבאים: