baron-visit-aspect-ratio-x

מי הוא הברון?

Baron04
הברון רוטשילד

הברון רוטשילד

בנימין אדמונד היה בנם השלישי של יעקב-ג’יימס ובתיה-בטי רוטשילד, ראשי הענף הפריזאי של המשפחה. הוא קיבל הן חינוך יהודי מסורתי והן השכלה כללית, חיבב אמנות ובין היתר...

למידע נוסף>>
1887
הברון מגיע לבקר בארץ

הברון מגיע לבקר בארץ

חמש פעמים בחייו ביקר הברון רוטשילד בארץ ישראל. את ביקורו הראשון ערך לאחר חמש שנים של מעורבות מרחוק. ביום 2.4.1887 הוא הגיע לארץ בחשאי, הפליג עם רעייתו מצרפת לאלכסנדריה, שם השאירו את היאכטה הפרטית והפליגו ליפו בספינת הלוֹיְד האוסטרי ככל האדם....

למידע נוסף>>
baron visit 4
ראשית פועלו של הברון בארץ

ראשית פועלו של הברון בארץ

בסוף ספטמבר 1882 פגש הברון רוטשילד את הרב שמואל מוהליבר, מראשי תנועת “חיבת ציון” בפריז, שהגה תוכנית עם יחיאל ברי”ל, העורך והמו”ל של העיתון העברי “הלבנון”, להקמת מושבה חקלאית בארץ ישראל.

למידע נוסף>>
IMG_2796
בשבילי הנדיב – תערוכה

בשבילי הנדיב – תערוכה

תערוכה אודות פועלו של הברון וממשיכי דרכו בארץ ישראל. מסלול התערוכה עוסק במספר אבני דרך משמעותיים לאורך שנות פועלו של הברון וממשיכי דרכו  ביניהם: חקלאות ותעשייה, רפואה, חינוך  ועוד...

למידע נוסף>>
הברון רוטשילד
זיכרון לברון – תערוכה

זיכרון לברון – תערוכה

תערוכה המציגה מקצת מתרומתו של הברון רוטשילד, שהשתרעה על פני למעלה מיובל שנים, עד מותו

למידע נוסף>>