WhatsApp-Image-2018-09-03-at-15.00.05-1-aspect-ratio-x

להתנדב אצלנו

המתנדבים ברמת הנדיב מהווים קשר חשוב אל הקהילה. הם משמשים שגרירים למקום, תכניו  וערכיו.
בואו להיות שותפים לעשייה מחדשת, מצמיחה ומעשירה.