styggkarret-433688_1920-aspect-ratio-x

לא מדליקים אש!

שימו לב! עקב תנאי מזג האויר, חל איסור על הדלקת אש ברחבי רמת הנדיב

אנו קוראים לכם לנהוג באחריות ולא להדליק אש בפארק הטבע ובמתחם הפיקניק

טלפון חירום- פקח תורן 053-6452336

 בכל מקרה של שריפה או חשש להתפשטות אש, יש להתקשר לשירותי כבאות ארצית במספר 102

תודה על שיתוף הפעולה