styggkarret-433688_1920-aspect-ratio-x

לא מדליקים אש

שימו לב !  על פי צו איסור שהתפרסם מטעם נציב כבאות והצלה, חל איסור על הדלקת אש !

אנו קוראים לכם לנהוג באחריות ולא להדליק אש ביערות, שטחים פתוחים, פארקים לאומיים וגנים.
אין להדליק אש בפארק הטבע ובמתחם הפיקניק.

טלפון חירום – פקח תורן 053-6452336

בכל מקרה של שריפה או חשש להתפשטות אש, יש להתקשר לשירותי כבאות ארצית במספר: 102.

תודה על שיתוף הפעולה