שנה טובה
שתהא זו השנה
שנה של שגשוג ופריחה,
שנת שלווה, רוגע והבראה,
שנזכה לצמיחה ולהגשמה
ושנדע ליהנות מהטוב ומהטבע!
שתהא זו השנה
שנה של שגשוג ופריחה,
שנת שלווה, רוגע והבראה,
שנזכה לצמיחה ולהגשמה
ושנדע ליהנות מהטוב ומהטבע!