עושר מיני הצומח הגבוה ביותר נמצא באזורים בעלי ה”הפרעה” הגדולה ביותר

ממחקר ארוך טווח בפארק רמת הנדיב עולה:
עושר מיניי הצומח הגבוה ביותר נמצא באזורים בעלי ה”הפרעה” הגדולה ביותר

עוד עולה מהמחקר:
–    670  מיני צמחים, כרבע מכמות המינים בארץ, גדלים בשטח הפארק
–    רעיית בקר אינה פוגעת ואף מעשירה את בתי הגידול

לאחרונה, סוכמו נתוני מחקר בן 13 שנה בפארק הטבע רמת-הנדיב, במסגרתו נוטרו 10 חלקות ברחבי הפארק, על-ידי צוות בוטנאים מהשורה הראשונה בארץ, בניהולה של ליאת הדר, מנהלת תחום המחקר ברמת הנדיב.
הניטור בוצע במטרה ללמוד על השפעות רעיית הבקר על חברות הצומח בפארק.

החל מהשבוע, כמדי שנה באביב, יוכלו תושבי זיכרון והמטיילים בפארק הטבע לפגוש בעדר הפרות הרועה בשטח הפארק. רעיית הבקר הינה חלק מגישת הממשק (Active Managmant), הרב תכליתי  שמתקיים לאורך השנים בפארק.

תפישת ניהול זו תומכת בהתערבות אנושית במערכת הטבעית להשגת תועלות אקולוגיות, נופיות, חברתיות ועוד.
לדברי ליאת הדר, באזור ים-תיכוני כשלנו, בעל היסטוריה ארוכה של התערבות אנושית, המצב המופר הפך להיות למעשה המצב המועדף, הודות להתאמה ארוכת שנים של המערכת הטבעית להפרעות שונות כמו כריתה, שריפה או רעייה.
בגישה זו לא מאפשרים לטבע “לעשות את שלו”, אלא, מאזנים באופן יזום בין כתמי נוף “פתוחים” ו”סגורים” ובכך שומרים על המגוון הביולוגי האופייני לאזור ומונעים שריפות. האיזון נעשה באמצעות רעייה מבוקרת של פרות ושל עיזים, גיזום עצים וכריתה של שיחים באזורים מסוימים.
גישה זו קיבלה מממצאי המחקר רוח גבית, שכן, הממצאים חשפו שעושר מיני הצומח הגבוה ביותר בפארק נמצא באזורי החיץ שהם בעלי ה”הפרעה”  (ההתערבות) הגדולה ביותר: לחץ רעייה גבוה, תוספת רעייה של עיזים וכן, פעולות גיזום שונות.

עוד עלה מהמחקר  שרעיית הבקר אינה פוגעת במגוון הצומח בפארק ובמקומות מסוימים אף מעשירה את חברת הצומח ואת מגוון בתי הגידול.

נתונים אלה מצטרפים ומחזקים מסקנות מחקר אחר שנעשה ברמת הנדיב, בנושא השפעת רעיית הבקר על אוכלוסיית הכלניות. שם נמצא, לאחר ארבע שנות מעקב, כי צפיפות הכלניות בחלקות ללא רעייה פחתה ב-60 אחוזים לעומת החלקות בהן הייתה רעייה.
מסקנת אותו מחקר הייתה שלא רק שהרעייה אינה פוגעת ישירות באוכלוסיית הכלניות , היא דרושה להבטחת קיום ארוך טווח ונופים עתירי כלניות.

באשר לעושר המינים, גילו החוקרים ממצא מעניין, אשר רק בתהליך ארוך טווח שכזה ניתן היה לחשוף אותו: מתוך כ-650 מינים הצומחים בפארק, נמצאו מדי שנה כ-450, מינים, אך אלה לא היו לא אותם 450 המינים מדי שנה.
המשמעות היא, שכל אותם 650 המינים נשארים באזור, כאשר חלקם נעלמים לתקופות שונות וחוזרים.
מסקנתם הייתה כי שמירה על המגוון הנופי, בין השאר באמצעות רעייה, תאפשר בטווח הארוך לשמור על כל אותם המינים.

המחקר, כלל חמישה צמדי חלקות הממוקמות באזורים שונים של הפארק, בהם מתבצעת רעייה בלחצים שונים. בכל צמד נבדקה חלקה אחת בה מתבצעת רעייה וחלקה סמוכה ללא רעייה.
באמצעות ניטור החלקות ביקשו החוקרים ללמוד על עושר המינים והרכבם, על הבדלים בין בתי הגידול, ועל הדינמיקה המתקיימת בהם לאורך הזמן.

אולי יעניין אותך גם...

קיימות

גן טביעת הרגל

המונח טביעת כף הרגל האקולוגית קורם עור וגידים בחלק המערבי של מרכז המבקרים. תא גינון גדול בצורה של כף רגל מונח במרכז המתחם, העקב פונה לצפון, הבוהן וארבע אצבעות, כיחידה אחת – לדרום.

למידע נוסף >>

נגישות בשטח

מסלולים מונגשים
למידע נוסף >>

לאכול כאן

לאכול כאן

להשלמת חוויית הביקור ברמת הנדיב אתם מוזמנים ליהנות במטעים, בית קפה-מסעדה המציע שילוב מיוחד של תפריט חלבי כשר, מתחם פיקניק מוצל, או קיוסק.

למידע נוסף >>