Facebook YouTube Instagram
 • Turn Off Accessibility tools
 • Accessibility statement

  Accessibility statement

  Accessibility arrangements at Ramat Hanadiv

  Ramat Hanadiv works hard to make its services accessible to people with disabilities in order to afford them a visiting experience that meets their unique requirements.

  In accordance with the law, our accessibility manager, Racheli Schwartz-Tzachor (Ph.D.), is available. If you encounter unique accessibility requests you’re welcome to contact us in one of the following ways:

  Telephone: 04-6298127 Fax: 04-6399117

  or Email: To Racheli

  The Memorial Gardens and Visitor Center are accessible except for the mausoleum.

  Disabled parking:

  Designated disabled parking bays may be found in the main and secondary parking lots.

  Disabled restrooms:

  Every facility that offers restrooms also offers designated disabled restrooms.

  Disabled Aids:

  • Devices for the hearing impaired are available in the InfoShop, classrooms, movie theater and auditorium and on training tours. For your convenience, contact us and let us know in advance about your visit in order to receive fast, easy service.
   Telephone: 04-6298111 ext. 4.
  • Wheelchairs may be hired from the InfoShop - for on-site visits.

  Website accessibility:

  Ramat Hanadiv invests effort and resources to make the organization’s website accessible so that disabled people will also be able to enjoy it.

  Restrictions to accessibility:

  As a general rule, all of the website’s pages were built to meet level AA conformance to web content accessibility. Nevertheless, despite our efforts to make all of the website’s pages accessible, it is possible that some parts of the site are still inaccessible. We note that a number of pages contain external components that are beyond our control and inaccessible. Therefore, the following pages do not meet the accessibility standard:

  https://ramat-hanadiv.gardenexplorer.org

  http://ramathanadiv.maps.arcgis.com

 • C C C
 • Keyboard Navigation
  You may skip between the website elements using the "TAB" key, Activate a link or button using the "Enter" key, Skip back to the previous element using the combination of SHIFT+TAB

מדעים רמה מורחבת

ביוחקר ברמת הנדיב

Age 
Secondary

הסיור פותח בשיתוף מפמ"ר ביולוגיה, עוסק בלימוד אקולוגיה חווייתי בבתי גידול ים תיכוניים ומותאם לתלמידי י"א – י"ב  הנבחנים בביולוגיה ברמה של 5 יחידות.

סיור "ביוחקר" ברמת הנדיב

סיור "ביוחקר" עוסק בלימוד אקולוגיה בבתי גידול אופייניים לרמת הנדיב, תוך דגש על למידת חקר חווייתית, גילוי תופעות אקולוגיות, הכרת אורגניזמים אופייניים והתאמותיהם לתנאי בית הגידול, ואיסוף נתונים ביוטיים וא-ביוטיים. הסיור פותח בשילוב מפמ"ר ביולוגיה ומותאם לדרישות תכנית "ביוחקר" בלימודי ביולוגיה ברמה של 5 יחידות.

ב"פארק הטבע רמת הנדיב" מתקיים מחקר אקולוגי מגוון שאחת ממטרותיו העיקריות היא שמירת הטבע והמגוון הביולוגי.  נתוני המחקר מהווים כלי ניהולי מרכזי ומעודכן בהליך קבלת ההחלטות בפארק.

במהלך סיור "ביוחקר" יכירו התלמידים מחקרים, "דילמות אקולוגיות" וכלים ממשקיים כמו רעיית עיזים, רעיית פרות והשבת מינים נדירים, העוזרים לשמירת הטבע ברמת הנדיב.

תחומי תוכן ודגשים לימודיים במהלך הסיור

 • הכרות עם בתי גידול אופייניים לרמת הנדיב כמו חורש ים תיכוני סבוך, חורש פתוח עם רעיית עיזים, יער פארק של אלון תבור ושדה חקלאי, על מאפייניהם הביוטיים והא-ביוטיים.
 • התבוננות, זיהוי וצילום תופעות אקולוגיות כמו פריחה, האבקה, נביטה, צמיחה, התייבשות, יחסי גומלין בין אורגניזמים, השפעת תשתית על הצומח, השפעות אורגניזמים על סביבתם והשפעות פעילות אדם על מאפיינים ביוטיים וא-ביוטיים.
 • מדידה של גורמים ביוטיים וא-ביוטיים תוך שימוש בכלי מדידה ושיטות מדידה מקובלים במחקר בשדה
 • הכרת אורגניזמים (צמחים ובעלי חיים) אופייניים והתאמתם לתנאי בית הגידול

הדרכה

במהלך הסיור יאספו התלמידים נתונים בדפי עבודה שפותחו בשיתוף מפמ"ר ביולוגיה והותאמו במיוחד לדרישות "סיור ביוחקר" .

צוות מדריכים מקצועי ומיומן ינחה את התלמידים לאורך הסיור.

עונה מומלצת

סיורי ביוחקר מתקיימים בכל עונות השנה. מומלץ לקיים סיורי ביוחקר בין אוקטובר למאי.

לקראת סיור

 • קבוצת הדרכה מונה עד 25 תלמידים. כל קבוצת הדרכה תלווה ע"י מורה מבית הספר
 • הסיור ברמת הנדיב מחייב תיאום בטחוני כנדרש בחוזר מנכ"ל. התיאום והליווי הנדרש באחריות ביה"ס
 • התלמידים יגיעו לסיור אחרי הכנה בכתה. במסגרת ההכנה יודגשו הצדדים הלימודיים של הסיור המשלבים הקשבה ועבודה עצמאית. מומלץ להשתמש כהכנה לסיור באתר רמת הנדיב בקישורים המופיעים בהמשך
 • התלמידים יגיעו מצוידים בכלי כתיבה, ומצע / קלסר קשיח מותאם לכתיבה בשדה
 • התלמידים יגיעו מצוידים ליום סיור בשטח: נעליים סגורות, (בקיץ מומלץ להגיע במכנסיים ארוכים) מים, כובע, תכשיר הגנה נגד שמש, לרגישים, תכשיר הגנה נגד עקיצות יתושים.

קישורים לספריית החינוך רמת הנדיב:

קישורים לתכנית ביוחקר

ניסוי "ביוחקר" ברמת הנדיב
ניסוי "ביוחקר" ברמת הנדיב מותאם לכיתות הלומדות ביולוגיה ברמה של 5 יחידות. התכנית מורכבת מ – 2-3 מפגשים  בהם חוקרים 2-3 תלמידים שאלת חקר עצמאית. שאלות המחקר עוסקות בעיקר בנושאים אקולוגיים, ומחייבות אישור של הפיקוח על לימודי הביולוגיה. 

 

ב"פארק הטבע רמת הנדיב" מתקיים מחקר אקולוגי מגוון שאחת ממטרותיו העיקריות היא שמירת הטבע והמגוון הביולוגי. 

ניסוי "ביוחקר" ברמת הנדיב מציע שפע נושאי חקר בתחומים ביולוגיים-אקולוגיים שונים כמו נביטה, צמיחה, האבקה, פירוק חומר אורגני, אידוי ודיות, חומרים מעכבי נביטה, חי מתחת לאבן והשפעת נבירות חזירים על הסביבה.

התכנית מותאמת לכיתה שנבחנת בביולוגיה ברמת של 5 יחידות ומגיעה לרמת הנדיב לשני מפגשים בתאריכים שונים. כל צוות של  2-3 תלמידים בוחר שאלת חקר, מתכנן ניסוי, מבצע אותו ומתעד את תוצאותיו.

מהלך העבודה

 • תאום ציפיות ונושאים מועדפים בין צוות ההוראה לצוות רמת הנדיב
 • בחירת נושאי חקר ע"י התלמידים
 • תכנון החקר: השאלה הנבדקת, הגדרת תחום החקר והנושאים הסביבתיים הקשורים אליו לצורך עבודה מהספרות, זיהוי המשתנה התלוי והבלתי תלוי, שיטות העבודה, מספר החזרות והפריטים.
 • ביצוע החקר בשטח הנבדק בהתאם לתכנון
 • רישום התוצאות
 • ניתוח ראשוני של התוצאות

 

הנחייה:

עבודת הצוותים מונחה ע"י מורה הכיתה ומדריך מקצועי מצוות רמת הנדיב. המנחים עוברים בין הקבוצות ומסייעים בתכנון הניסוי, בהצבת הניסוי ובשיטות העבודה בשטח.

שיטות וכלי מחקר

כל עבודות החקר יבוצעו בשיטה של ניסוי. התלמידים יבצעו מניפולציות בהתאם לדרישות תכנית ביוחקר (בדרך כלל 5 טיפולים + ביקורת) תוך הקפדה על מספר חזרות מתאים.

כלי מחקר יסופקו ע"י רמת הנדיב.

 

 דוגמאות לנושאי חקר

 • השפעת צפיפות זריעה, כיסוי באבנים, הוספת עלי אורן/אלון למצע הגידול, על נביטה וצמיחה של עשבוניים
 • השפעת עומק טמינת פקעות על נביטה וצמיחה
 • השפעת קיטום וחיתוך בלוטים על נביטה וצמיחת אלונים
 • השפעת זווית טמינת בלוטים על נביטת אלונים
 • השפעת שפשוף על נביטת מינים נדירים נבחרים
 • השפעת כתם כהה במרכז תפרחת על אטרקטיביות סוככיים למאביקים
 • השפעת סימטריה על אטרקטיביות למאביקים
 • השפעת שינויים מרחביים על "נאמנות" דבורים לפונדקאים
 • השפעת מין הצמח על קצב אידוי-דיות
 • השפעת שטח פנים על קצב אידוי-דיות
 • השפעת עצמת אור על קצב אידוי-דיות
 • השפעת נבירות חזירים (דימוי בעזרת חפירה) על עושר מינים
 • השפעת גובה מעל פני הקרקע, תוספת קומפוסט, חומר גלם (סוג הצמח), סביבה (צל צמחים שונים), חשיפה לפרוקי רגליים מפרקים, על קצב פירוק חומר אורגני. 

 

עונה מומלצת

בהתאמה לנושאים הנבחרים ולהעדפות ביה"ס

 

לקראת סיור

 • הסיור ברמת הנדיב מחייב תיאום בטחוני כנדרש בחוזר מנכ"ל. התיאום והליווי הנדרש באחריות ביה"ס
 • התלמידים יגיעו לסיור אחרי הכנה בכתה במהלכה יוצגו רמת הנדיב ומאפייניה, ניסוי ה"ביוחקר", דרישותיו, ונושאי חקר עיקריים אותם מזמנת הסביבה. התלמידים יוכלו להציע נושאים נוספים לחקר בתיאום עם הצוות המנחה.
 • התלמידים יגיעו מצוידים בכלי כתיבה, ומצע / קלסר קשיח מותאם לכתיבה בשדה
 • התלמידים יגיעו מצוידים ליום סיור בשטח: נעליים סגורות, (בקיץ מומלץ להגיע במכנסיים ארוכים) מים, כובע, תכשיר הגנה נגד שמש, לרגישים, תכשיר הגנה נגד עקיצות יתושים.

 

קישורים לספריית החינוך רמת הנדיב:

קישורים לתכנית הסדנה הסביבתית

 

 צרו קשר:

חינוך רמת הנדיב  6298108 – 04