03-04-2013-2013250-aspect-ratio-x

ניהול פסולת

פסולת היא תוצר לוואי של התנהלות שוטפת של בני האדם בכל מקום ואתר. הפסולת ברמת הנדיב מגוונת וכוללת פסולת גננית, פסולת בנייה, שאריות פסולת של מבקרים ועובדים וכן שפכים. בהתאם גם הטיפול בפסולת מגוון וכולל היבטים של מִחזור וקיימּות.

ניהול פסולת

פסולת באתר הפיקניק
הפסולת הנאספת באתר הפיקניק נמדדת לפי נפח בעת הפינוי ומובלת להטמנה. כפי שאפשר לראות באיור, הנפח שלה עולה בחודשי האביב ובחגים. כדי להפחית את כמות הפסולת המובלת להטמנה התחלנו בהליך תכנוני להפרדת פסולת במקור באתר הפיקניק.
פסולת במסעדה, באזור התפעולי, בסביבת מרכז המבקרים בגנים ובפארק הטבע
במסעדה אנו שוקדים על הפרדת פסולת במקור. בשנת 2017 הופרדו כ-8,000 פחיות ובקבוקים ונשלחו למִ חזור. נאספו כ-1,200 ליטר שמן משומש שפונה לאתר איסוף מיוחד. הופרדו קרטונים שנדחסו, ובסך הכול נשלחו במשך השנה כ-1,800 ק”ג קרטון למִחזור. כמו כן, הופרדו במסעדה מדי חודש כשלושה טונות פסולת אורגנית, שנשלחה לאתר קומפוסט בחדרה הסמוכה. יתרת הפסולת נאספת מהמסעדה, ממרכז המבקרים, מאזורי החניה, מהמשרדים ומהגנים ומפארק הטבע והיא נדחסת, נשקלת ומפונה להטמנה.

 

אולי יעניין אותך גם...

קיימות

אדם. קהילה. סביבה.

פעילות ענפה מתקיימת ברמת הנדיב סביב האדם וחיבורו לטבע ולסביבה.
הדבר בא לידי ביטוי, בין השאר, בגינון הטיפולי– המאפשר ריפוי ויצירתיות בגינה, בדאגה לנגישות באתר שתאפשר ביקור לכולם, בחינוך לקיימות של הדור הצעיר ואפילו של אירועים המתחשבים בסביבה ותורמים לרווחה ובריאות הקהל.

למידע נוסף >>

נגישות בשטח

מסלולים מונגשים
למידע נוסף >>

לאכול כאן

לאכול כאן

להשלמת חוויית הביקור ברמת הנדיב אתם מוזמנים ליהנות במטעים, בית קפה-מסעדה המציע שילוב מיוחד של תפריט חלבי כשר, מתחם פיקניק מוצל, או קיוסק.

למידע נוסף >>