IMG_1817-aspect-ratio-x

אנרגיה ירוקה

YH3A9573
מייצרים אנרגיה נקייה על הגג

מייצרים אנרגיה נקייה על הגג

אנרגיה הסולארית המגיעה מהשמש נחשבת כמקור נקי לאנרגיה חלופית ומתחדשת.

למידע נוסף>>
YH3A9573
חשמל

חשמל

הקיימּות בנושא החשמל ברמת הנדיב מתבססת על חיסכון ועל אנרגיה סולרית. לשני עקרונות אלו חשיבות בצמצום טביעת הרגל הפחמנית שלנו, שכן החשמל שאנו צורכים מיוצר בתחנת כוח פחמית המשפיעה לרעה על זיהום האוויר.
...

למידע נוסף>>
04-11-20120742
מערכת הקירור הגיאותרמית ברמת הנדיב

מערכת הקירור הגיאותרמית ברמת הנדיב

במבנה של מרכז המבקרים אפשר להבחין במגוון אפשרויות לחיסכון באנרגיה תוך מזעור ההשפעה על הסביבה. המערכת הגיאותרמית המותקנת במבנה היא ניסיון ראשון בארץ לאמץ את השיטה לקירור החללים הפנימיים. מערכת הקירור הגיאותרמי הראשונה הוקמה בשנת 1912, והחלה לתפוס תאוצה ברחבי העולם רק בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20. כיום מאמצים אותה במיזמים ציבוריים גדולים ובבתים פרטי...

למידע נוסף>>