אטרקציית – שביל הנחל 2

בית ספר תל”י אלונה פועל שנים ליצירת זיקה ותחושת אחראיות אישית של התלמידים אל סביבתם הקרובה ובפרט לנחל התנינים. במסגרת התוכנית החינוכית נחשפים תלמידי כיתות ד’ לערכי הטבע והאדם שלאורך הנחל, הם חוקרים אותו כבית גידול לבעלי חיים, מכירים את מקטעיו השונים, מתנסים בפעילות תורמת בשמירת הטבע ומרחיבים את מעגלי ההכרות של קהילת בית הספר עם הנחל.

הפעילות בהובלת מדריכת רשות הטבע והגנים והמורה לחינוך סביבתי בבית הספר והיא כוללת מפגשים שבועיים וביניהם סיורים קצרים וארוכים לסביבת הנחל.

המיזם משותף יחד עם בי”ס אלוואדי בג’אסר. שתי קבוצות תלמידים מארחות זו את זו במקטע הנחל הסמוך אליהם. שם לומדות להכיר את הסביבה ומבצעות פעילות חקר וסדנת יצירה משותפת.