שנה טובה
שתהא זו השנה
שנה של שגשוג ופריחה,
שנת שלווה, רוגע והבראה,
שנזכה לצמיחה ולהגשמה
ושנדע ליהנות מהטוב ומהטבע!
גנים ופארק טבע, המהווים זיכרון חי לברון בנימין אדמונד דה רוטשילד.
רמת הנדיב פועלת למען הציבור בישראל היום ובדורות הבאים, ורואה עצמה כגוף מוביל בניהול משאבי טבע, תוך הקפדה על יחסי גומלין מקיימים בין אדם, טבע וסביבה.